Trang thiết bị

  • Covid-19: Khởi đầu cho chuyển đổi số mạnh mẽ của Việt Nam

    Covid-19: Khởi đầu cho chuyển đổi số mạnh mẽ của Việt Nam

    Ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục Tin học hoá, Bộ TT&TT đã chia sẻ những thông tin về tình hình ứng dụng CNTT trong tháng 3, 4/2020 tại Việt Nam khi dịch bệnh Covid-19 diễn ra và Chính phủ thực hiện giãn cách xã hội. Đây cũng là cơ hội cho chuyển đổi số mạnh mẽ tại Việt Nam.
  • Trang
  • 1
  • 2