triển khai hoạt động

 • Quan hệ Việt Nam - Đan Mạch thêm tầm cao mới

  Quan hệ Việt Nam - Đan Mạch thêm tầm cao mới

  Việt Nam - Đan Mạch vừa ký Hiệp định về vấn đề lao động của thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao. Đây không chỉ là bước tiến mới, thành tựu mới đối với ngành ngoại giao mà còn thể hiện sự thống nhất, quan tâm, tin tưởng, tạo điều kiện hai quốc gia vì mục tiêu chung phát triển.
 • Đẩy mạnh tuyên truyền hàng Việt Nam ra nước ngoài

  Đẩy mạnh tuyên truyền hàng Việt Nam ra nước ngoài

  Hàng Việt Nam chất lượng cao hiện đang được nhiều nước trên thế giới quan tâm, theo đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền hàng Việt ra cả nước ngoài.
 • 
Giải bài toán dữ liệu để xây dựng chính phủ số tại Việt Nam

  Giải bài toán dữ liệu để xây dựng chính phủ số tại Việt Nam

  Để phát triển Chính phủ số, tạo nền tảng phát triển đồng bộ kinh tế số, xã hội số, thúc đẩy triển khai mạnh mẽ Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Bộ TT&TT đang xây dựng Chiến lược phát triển Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.