trò chơi âm nhạc

  • Covid-19 sẽ làm bùng nổ thực tế ảo?

    Covid-19 sẽ làm bùng nổ thực tế ảo?

    Các chuyên gia cho biết các hoạt động xã hội và giải trí nhờ thực tế ảo (VR) sẽ trở nên hấp dẫn hơn trong dài hạn khi mọi người bị mắc kẹt tại nhà để bảo vệ mình trước đại dịch COVID-19.