Ba công bố quan trọng về IoT từ Google Next 2018

02:37 PM 10/08/2018 In bài viết

google next 2018 recap

Bài viết này sẽ đưa ra thảo luận về ba công bố quan trọng và lí do vì sao chúng lại quan trọng đối với tương lai của IoT. Bên cạnh rất nhiều các công bố dáng chú ý sẽ tác động đến IoT, thì những điều thú vị nhất – theo các chuyên gia công nghệ thông tin là: Cloud IoT Edge + Edge TPU, Google Kubernetes Engine On-Prem và GCP Marketplace. Tại sao?

  1. Cloud IoT Edge + Edge TPU

Đối với những người làm việc và nhìn nhận thế giới qua ống kính IoT, những công bố về  Cloud IoT Edge và Edge TPU gần như là một đầu mối giúp họ nhận được nhiều thông tin một cách công khai nhất. Họ là ai?

Cloud IoT Edge là phần mềm cho các thiết bị IoT gateway chạy Android Things hoặc Linux. Mặc dù Cloud IoT Edge cung cấp một số chức năng quản lý dữ liệu ở cạnh và giúp dễ dàng kết nối các thiết bị một cách an toàn với Google Cloud, nhưng trọng tâm mà Google hướng đến là khả năng truy cập và quản lý các khả năng tự học của máy móc (Machine learning-ML).

Edge TPU là một con chip được thiết kế đặc biệt để cung cấp suy luận của ML trên các thiết bị cạnh. Các Edge TPU sẽ làm ML chạy tại các điểm cạnh hiệu quả hơn từ các quan điểm tiêu thụ điện năng và chi phí. Edge TPU được thiết kế để chạy các mô hình TensorFlow Lite ML ở cạnh, tận dụng TensorFlow mà Google mở nguồn trong năm 2015.

Cùng với nhau, Cloud IoT Edge và Edge TPU cung cấp một bộ nguồn mở hấp dẫn cho các sáng kiến IoT và hoàn toàn có thể hưởng lợi từ việc sử dụng ML gần điểm tạo dữ liệu trong các ngành như thành phố thông minh, dầu khí, tiện ích và sản xuất. Mặc dù còn nhiều thách thức IoT ngày nay không chỉ là phần mềm (hoặc phần cứng) có liên quan, lãnh đạo của Google trong lĩnh vực phân tích dữ liệu nâng cao đang tận dụng AI và ML để hướng tới tạo dựng cho nó vị trí tốt để cung cấp công nghệ khác biệt cho cả giải pháp IoT doanh nghiệp và người tiêu dùng.

  1. Google Kubernetes Engine On-Prem

Trong khi Google Kubernetes Engine (GKE) On-Prem không được thảo luận như một công bố trong lĩnh vực của IoT, chúng tôi tin rằng việc cung cấp Google này sẽ nâng cao tích cực việc chấp nhận doanh nghiệp của IoT của Google stack. Vậy GKE On-Prem là gì?

Là sự phát triển của GKE, công cụ của Google để quản lý vùng chứa, GKE On-Prem mở rộng khả năng quản lý cho các trung tâm dữ liệu do nhà cung cấp dịch vụ và doanh nghiệp cung cấp.

Nhu cầu kinh doanh, yêu cầu kỹ thuật và quy định khu vực thường giữ một số khía cạnh của giải pháp IoT tại chỗ. Ví dụ, các hệ thống nhiệm vụ quan trọng thường phải chạy trong một môi trường khép kín và phải duy trì hoạt động mà không có đám mây. Từ quan điểm pháp lý, có một số loại dữ liệu mà các doanh nghiệp không bao giờ cung cấp trên đám mây công khai.

GKE On-Prem cho phép các doanh nghiệp hưởng lợi từ những lợi thế của một kiến ​​trúc container xây dựng dựa trên Kubernetes trong khi vẫn giữ các phần cần thiết của việc triển khai nội bộ. Với GKE On-Prem, các cụm Kubernetes tại chỗ có thể được quản lý từ Google Cloud Console như thể chúng đang ở trên đám mây.

Nó cũng giúp bạn dễ dàng di chuyển các ứng dụng từ môi trường cục bộ sang Google Cloud (hoặc các đám mây khác) theo tốc độ của riêng bạn. GKE On-Prem mở rộng sự phổ biến và sức hấp dẫn của Google Cloud với nhiều môi trường doanh nghiệp phụ thuộc vào việc triển khai tại các khu vực với các khả năng bao gồm tính toán, lưu trữ dữ liệu và phân tích.

  1. Thị trường GCP (GCP Marketplace)

Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng các thị trường là môi trường khai thác trọng yếu cho việc áp dụng IoT giữa các doanh nghiệp, Mặc dù Thị trường GCP không được công bố trong bối cảnh của IoT, nhưng nó mở đường cho Google mở rộng phạm vi tiếp cận tới doanh nghiệp của GCP. Chúng tôi hy vọng sẽ thấy các cải tiến thêm cho Thị trường GCP như việc Google làm cho nó trở thành một yếu tố thiết yếu trong chiến lược IoT tập trung vào doanh nghiệp của họ.

Thị trường GCP cung cấp giao diện ‘app store’ để xuất bản và triển khai các ứng dụng cho các cụm Kubernetes - cả trên đám mây. Tóm lại, thị trường có giá trị đối với hệ sinh thái Google Cloud theo hai cách khác nhau:

Đối với các nhà cung cấp giải pháp và ứng dụng. Thị trường GCP cung cấp cách sản xuất để cung cấp ứng dụng cho khách hàng là doanh nghiệp. Thị trường xử lý các rào cản hoạt động khác nhau như triển khai, thanh toán và cấp phép. Với sự trợ giúp của thị trường GCP, việc xuất bản, bán và hỗ trợ các ứng dụng tới các doanh nghiệp chạy trên Google Cloud trở nên dễ dàng hơn.

-  Đối với doanh nghiệp. Thị trường có nghĩa là nơi mà các doanh nghiệp có thể hưởng lợi từ việc triển khai và thanh toán tập trung cho các ứng dụng chạy trên các cụm Kubernetes. Do đó, thị trường đơn giản hóa quá trình mà các doanh nghiệp trải qua để lựa chọn và sau đó triển khai trên một ứng dụng. Google cũng kiểm tra các ứng dụng vể mặt lỗ hổng bảo mật trước khi doanh nghiệp được chấp nhận vào thị trường GCP – đồng thời có thể tăng thêm một lớp bảo mật mà doanh nghiệp yêu cầu.

Một trong những rào cản chính của việc áp dụng IoT trong doanh nghiệp là độ phức tạp tổng thể của giải pháp. Triển khai IoT ngày nay thường là hỗn hợp của nhiều nền tảng và công nghệ khác nhau bao gồm tích hợp, quản lý dữ liệu, quản lý thiết bị và phân tích.

Cung cấp cho các doanh nghiệp một cách tốt hơn để thử, trải nghiệm và triển khai các giải pháp IoT sẽ giúp làm giảm một số rào cản này và có khả năng đẩy nhanh sự phát triển của IoT trong doanh nghiệp. Các ứng dụng IoT được lưu trữ trong GCP Marketplace đồng thời tận dụng các sản phẩm như GKE On-Prem và Cloud IoT Core sẽ giúp các doanh nghiệp triển khai các giải pháp IoT một cách hợp lý, đáng tin cậy và an toàn.

Thùy Linh