Chính phủ Đan Mạch triển khai dự án dịch vụ kỹ thuật số quy mô lớn

09:06 PM 04/12/2018 In bài viết

Bộ cải cách lĩnh vực công (MPSI) triển khai dịch vụ kỹ thuật số đẳng cấp thế giới (WCDS với mục tiêu xây dựng một phương pháp tích hợp để đẩy nhanh quá trình số hóa trong khu vực công của Đan Mạch.

Những tác động làm thay đổi xã hội của dịch vụ kỹ thuật số đẳng cấp thế giới được thể hiện ở những sáng kiến. Một trong những dự án nổi bật nhất là dự án chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số cho phép người nhận dịch vụ chăm sóc tại gia truy cập hỗ trợ chuyên nghiệp và liên lạc trực tiếp với nhóm y tế hoặc chuyên gia sức khỏe cụ thể dựa trên nền tảng kỹ thuật số.

Dịch vụ kỹ thuật số đẳng cấp thế giới WCDS là một phần trong kế hoạch dài hạn của chính phủ nhằm cải tiến các dịch vụ y tế công cộng ở Đan Mạch. Mục tiêu là ứng dụng các giải pháp công nghệ và nền tảng y tế kỹ thuật số giúp giảm áp lực khám chữa bệnh trực tiếp tại bệnh viện hay phòng khám.

Sáng kiến ​​chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số cũng được sử dụng để giảm số lượt thăm khám tại nhà của các chuyên gia y tế và chăm sóc y tế và cộng đồng khác. Nhờ đó có thể tiết kiệm chi phí và thông qua cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng.

Sophie Løhde, bộ trưởng cải cách lĩnh vực công của Đan Mạch cho biết “Số hóa mang lại nhiều lợi thế cho chính quyền thành phố và các dịch vụ công cộng. Nó sẽ cho phép các cơ quan công quyền xử lý tốt hơn dữ liệu về điều kiện sống, lợi ích an sinh xã hội và quyền lợi trẻ em. Người dùng dịch vụ sẽ có thể truy cập thêm thông tin về các dịch vụ công cộng và các lợi ích mà họ nhận được bằng kỹ thuật số”.

Danh tiếng ngày càng tăng của Đan Mạch với tư cách là nhà sáng tạo kỹ thuật số đã góp phần tích cực đến đề xuất gia nhập mạng Kỹ thuật số 7 (D7) vào năm 2019. D7 là diễn đàn cộng tác giữa các quốc gia tiên tiến nhất trong lĩnh vực kỹ thuật số công.

Hòa Đoàn