Hội nghị - Tọa đàm "Một số vấn đề về công tác thông tin đối ngoại"

03:55 PM 26/10/2017 In bài viết

Hội nghị - Tọa đàm nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản, cập nhật các vấn đề liên quan đến chủ quyền biên giới quốc gia phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, trong đó có công tác thông tin đối ngoại.

Thời gian qua, các lực lượng triển khai công tác thông tin đối ngoại, nhất là lực lượng báo chí đối ngoại đã có những đóng góp quan trọng, đồng hành cùng công tác đối ngoại, các sự kiện đối ngoại của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, việc triển khai công tác thông tin đối ngoại vẫn còn một số hạn chế. Trong đó, đáng chú ý, có một số báo, nhất là các báo điện tử khai thác, sử dụng tin, bài, chi tiết, hình ảnh chưa được kiểm chứng, thiếu chính xác, tác động xấu đến hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế của ta với một số nước liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị - Tọa đàm "Một số vấn đề về công tác thông tin đối ngoại" (Ảnh: Nguyễn Hà)

Đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, đấu tranh dư luận bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên biển cũng như trên đất liền, việc thông tin không đúng quan điểm, chủ trương, sử dụng không đúng, thiếu chính xác các thuật ngữ... có thể bị các thế lực cơ hội, thù địch lợi dụng để xuyên tạc, bóp méo sự thật, làm mất niềm tin của nhân dân vào chủ trương của Đảng, Nhà nước...

Trước hiện trạng này, các cơ quan báo chí cần quan tâm hơn nữa đến đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Các phóng viên, biên tập viên báo chí đối ngoại cần tích cực trau dồi, nắm vững các nội dung trọng tâm của công tác thông tin đối ngoại, nhất là các vấn đề phức tạp, nhạy cảm như: biên giới quốc gia, tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền; tiếp tục nâng cao nhận thức, nắm vững các văn bản chỉ đạo, văn bản pháp lý, đề án tuyên truyền; Phải kiểm chứng thông tin trước khi đăng; Tăng cường công tác tập huấn để nâng cao chất lượng công việc; Tuân thủ tính kỷ luật trong thông tin; Lưu ý vấn đề dịch thuật…

Tại Hội nghị - Tọa đàm, khoảng 100 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí đối ngoại đã được nghe Tiến sỹ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ, chia sẻ một số kiến thức cơ bản, cập nhật về các vấn đề liên quan đến chủ quyền biên giới quốc gia phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, trong đó có công tác thông tin đối ngoại, một số trọng tâm của công tác thông tin đối ngoại, đặc biệt là các vấn đề phức tạp, nhạy cảm như: Biên giới quốc gia, tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền…/.

HN (dangcongsan.vn)