Bổ nhiệm giám đốc điều hành UPS tại Thái Lan và Việt Nam

03:33 PM 11/12/2018 In bài viết

Trước khi đảm nhiệm vị trí quản lý điều hành UPS tại Thái Lan vào đầu năm nay và hiện tại là Việt Nam, ông Reed đã từng là Giám đốc Marketing của UPS khu vực Nam Á. Trên cương vị này, ông đảm nhiệm việc mở rộng thị trường, tăng cường vị thế cạnh tranh cũng như củng cố vị trí dẫn đầu của UPS trong các phân khúc thị trường xác định. Ngoài ra, ông còn đảm nhiệm việc quản lý hoạt động của các đại lý quốc tế phục vụ cho UPS tại các thị trường mới nổi trong khu vực Nam Á.

Từ năm 1993, ông Reed đã bắt đầu sự nghiệp tại UPS với vai trò là Chuyên viên quản lý khách hàng quốc tế tại khu vực Oregon. Trong suốt hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại Hoa Kỳ và châu Á - Thái Bình Dương, Russell chịu trách nhiệm phát triển kế hoạch chiến lược, quản trị chuỗi cung ứng, phát triển sản phẩm mới, marketing quốc tế, phát triển thị trường mở rộng kinh doanh, hợp tác chiến lược và quản lý vận hành cho cả các thị trường đã và đang phát triển. Ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý khác nhau và giúp UPS mở rộng mạng lưới dịch vụ và hoạt động tại nhiều thị trường trên toàn thế giới.

Kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Thái Lan tăng trưởng  bình quân 13% hàng năm trong 5 năm qua.

Tuấn Trần