Kinh doanh kỹ thuật số có phải là kinh doanh kết nối?

04:14 PM 19/05/2019 In bài viết

Kết quả hình ảnh cho Digital business is connected business, says KuppingerCole

Và mục đích kết nối với danh tính - không tự quản lý chúng, phối hợp các dịch vụ, tách biệt dữ liệu ra khỏi các ứng dụng để có thể sử dụng và dữ liệu không bị khóa, sử dụng trí tuệ nhân tạo như một dịch vụ để tăng cường việc sử dụng dữ liệu, tạo ra các dịch vụ mới để thúc đẩy kinh doanh kỹ thuật số”

Trong bài phát biểu khai mạc của mình tại hội nghị, Kuppinger đã đưa ra những khuyến nghị hàng đầu về điều hướng danh tính, quản lý truy cập (IAM) trong thời đại kỹ thuật số, nơi người tiêu dùng, doanh nghiệp, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đều được kết nối.

Từ góc độ người tiêu dùng, ông cho rằng, điều quan trọng là phải hiểu được người tiêu dùng muốn có một số danh tính có thể sử dụng lại mà họ có quyền kiểm soát, phục vụ hoạt động cho mọi thiết bị, an toàn và không có các quy trình phức tạp.

Từ góc độ kinh doanh, Kuppinger cho biết hai xu hướng lớn hiện nay là hướng tới chia sẻ dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Đây là một sự thay đổi nền tảng bởi vì nó là một chuỗi cung ứng hoàn toàn khác biệt. Dữ liệu và công nghệ thông tin đang ngày càng trở thành một phần của chuỗi cung ứng, nơi mà doanh nghiệp đang sử dụng các dịch vụ dựa trên dữ liệu, điều này đã khiến thay đổi cách con người xử lí dữ liệu.

Do đó, các tổ chức cần suy nghĩ nhiều hơn về việc chia sẻ dữ liệu và chia sẻ API (giao diện lập trình ứng dụng), bởi vì dữ liệu là nhiên liệu của các quá trình chuyển đổi của doanh nghiệp.

Trong kỷ nguyên số, Kuppinger cho biết, các doanh nghiệp cần đảm bảo dữ liệu cần phải được tiêu thụ như một dịch vụ có thể mang lại lợi nhuận, và còn phải được chia sẻ và sử dụng được cho các mục đích kinh doanh khác nhau. Ông nói, điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải mở khóa vùng dữ liệu, để nó có thể được truy cập bởi các dịch vụ và công nghệ dựa trên trí tuệ nhân tạo sử dụng dữ liệu.

Đây là ánh sáng của sự chuyển đổi kinh doanh kỹ thuật số. Kuppinger cho biết: việc danh tính cần phải thay đổi hoặc phát triển hơn nữa. Trong quá khứ, danh tính đã phát triển từ quản lý người dùng thông qua quản lý danh tính, liên kết danh tính và quản lý danh tính người tiêu dùng.

Ông cho biết: “Bước tiếp theo các doanh nghiệp cần làm trong bối cảnh chia sẻ dữ liệu và dịch vụ là chuyển sang danh tính phổ biến, được chia sẻ và công khai”. Ông cũng cho thêm: trong hệ sinh thái mới này, điều cần thiết là phải tách biệt danh tính, ứng dụng và dữ liệu.

“Nếu các doanh nghiệp phân tách dữ liệu, họ có thể tái sử dụng dữ liệu trong nhiều bối cảnh kinh doanh khác nhau theo cách linh hoạt hơn nhiều. Và điều bạn cần cho việc đó là các dịch vụ siêu nhỏ, được cung cấp từ các góc độ kiến trúc cần thiết, có thể sử được theo nhiều cách khác nhau và được bố trí để đáp ứng với nhu cầu kinh doanh”.

Từ góc độ công nghệ thông tin doanh nghiệp, Kuppinger cho rằng doanh nghiệp trong kỉ nguyên kĩ thuật số cần kết nối mọi người với mọi dịch vụ. “Đó là việc có một dịch vụ danh tính nhất quán, giúp doanh nghiệp kết nối tất cả mọi người (nhân viên, đối tác và khách hàng) với tất cả các dịch vụ.

Vì lý do này, ông nói, các doanh nghiệp cần xem xét lại danh tính và kiến trúc quản lý truy cập của họ. “Các doanh nghiệp cần suy nghĩ về thứ được gọi là “identity fabric” - một thứ cho phép doanh nghiệp kết nối tất cả mọi người với tất cả các dịch vụ”.

Kuppinger cho biết: Tạo các ứng dụng và dịch vụ tạo doanh thu cho doanh nghiệp là về việc tập hợp các dữ liệu, danh tính và trí tuệ nhân tạo cần thiết. Và cuối cùng ông kết luận rằng “Kinh doanh kỹ thuật số là kinh doanh kết nối”.

Hợp Trương