Thử nghiệm đăng ký tên miền quốc gia “.vn” qua hồ sơ điện tử

09:26 AM 14/09/2018 In bài viết

Từ ngày 10/9/2018, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho phép một số Nhà đăng ký triển khai thử nghiệm việc tiếp nhận đăng ký tên miền quốc gia “.vn” qua hồ sơ điện tử. Đây là một bước quan trọng đánh dấu bước cải tiến  hướng tới các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ, lưu trữ hồ sơ trong cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “vn” được thực hiện hoàn toàn trên  môi trường mạng.

Việc đăng ký tên miền “.vn” sẽ đơn giản, nhanh nhưng vẫn đảm bảo các thông tin khai báo được xác thực. Để đăng ký tên miền qua hồ sơ điện tử, bạn cần tạo một tài khoản có đầy đủ thông tin chính xác. Sau đó thực hiện kiểm tra thông tin tên miền dự định đăng ký, và thực hiện bản khai đăng ký thông tin tên miền với các trường thông tin theo quy định. Sau khi hoàn tất bản khai đăng ký, đối với khách hàng là cá nhân sẽ trực tiếp ký vào bản khai (hoặc sử dụng chữ ký điện tử); đối với khách hàng là tổ chức, bản khai sẽ được in ra, ký và đóng dấu của tổ chức, bản chụp sau đó sẽ được gửi tới Nhà đăng ký qua công cụ trực tuyến.

Người đăng ký tên miền được yêu cầu cam kết, xác thực chữ ký và thông tin khai báo qua hệ thống xác thực OTP (gửi về điện thoại hoặc email) với cách thức bảo mật như giao dịch ngân hàng trực tuyến như một bước để gián tiếp xác thực tính chính xác của thông tin tên miền.  

Người đăng ký sẽ thanh toán cho các Nhà đăng ký qua các cổng thanh toán trực tuyến được tích hợp để giúp hoàn tất nhanh nhất quá trình đăng ký tên miền.     

Theo kế hoạch thống nhất của VNNIC với một số Nhà đăng ký đã đáp ứng được năng lực đăng ký tên miền qua hồ sơ điện tử, từ ngày 10/9/2018, Nhà đăng ký Mắt Bão sẽ triển khai thử nghiệm đầu tiên, tiếp sau là các Nhà đăng ký khác như Nhà đăng ký iNET, PA Việt Nam… hiện cũng đang xúc tiến để triển khai thử nghiệm.

Tuấn Trần