Mỹ công nhận không gian mạng như một công cụ chính sách

03:05 PM 11/03/2019 In bài viết

Kết quả hình ảnh cho USCYBERCOM Strikes Back

Lần đầu tiên, Mỹ thực hiện một chiến dịch mạng công khai, với mục tiêu hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về an ninh mạng như một trong những ưu tiên chính sách quốc gia để tạo dựng môi trường lành mạnh, bình đẳng cho tất cả các tổ chức, cá nhân cùng tham gia hoạt động.

Theo các nhà phân tích, chính quyền của tổng thống Donald Trump đang rất đề cao chiến dịch này do nguy cơ về các cuộc tấn công mạng ngày càng tăng cao. Tháng 8 năm 2018, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh đi ngược lại với Quy tắc Tổng thống 20. Quy tắc Tổng thống 20, được ban hành bởi chính quyền Obama, tập hợp một mạng lưới lớn, phức tạp cần phê duyệt cho hoạt động mạng, về cơ bản khiến các hoạt động tấn công mạng trở nên bất khả thi. Tuy nhiên, Chính quyền Trump, được hướng dẫn bởi John Bolton, đã loại bỏ nhiều hạn chế và đơn giản hóa quá trình này.

Hiện này, nguy cơ các cuộc tấn công tại Mỹ đã được các nhà phân tích xác định mục tiêu đó là tấn công phá hủy thông tin. Tác động của các cuộc tấn công rất khó xác định, nhưng ít có sự can thiệp hơn trong các cuộc bầu cử giữa kỳ của Quốc hội tại Mỹ so với trước đây. Tuy nhiên, các công ty truyền thông xã hội và công nghệ lớn đã tăng cường nỗ lực để hạn chế loại bỏ điều này, khiến cho việc thao túng mạng xã hội trở nên khó xác định.

Các cuộc tấn công đo lường phản ứng đối với các cuộc tấn công mạng/xã hội đang diễn ra được thiết kế và thực hiện bởi Công ty Nghiên cứu Mạng. Nhờ vậy, họ có thể đề xuất các phản ứng phù hợp. Do đó, các nhóm đe dọa như APT28 và 29, đã khủng bố các cuộc tấn công kinh khủng hơn đối với các tổ chức và cơ sở hạ tầng phương Tây trong thập kỷ qua. Đây là rủi ro về an ninh mạng lớn nhất hiện nay.

Mặc dù không được báo cáo rộng rãi, đây là một bước tiến đáng kể trong chính trị mạng và báo hiệu sự công nhận rộng rãi của không gian mạng như một công cụ chính sách.

Ngọc Phượng