Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật biên giới Việt - Lào

09:26 AM 01/12/2017 In bài viết

Hội nghị nhằm nâng cao hiểu biết và kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kỹ năng viết bài cho phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên và cán bộ văn hóa thông tin cấp huyện, thị xã của các tỉnh có đường biên giới với Lào.

Tiến sỹ Trần Công Trục, Nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ trình bày tham luận về biên giới đất liền và chính sách đối ngoại có liên quan của Đảng và Nhà nước tại Hội nghị. Ảnh: TD

Hội nghị tập trung vào các vấn đề chính như: Giới thiệu quy trình, kết quả và ý nghĩa quá trình xác lập biên giới đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng; Các vấn đề bảo vệ quản lý biên giới, mốc quốc giới đất liền trong tình hình hiện nay; Trình bày nội dung về truyền thông và báo chí, kỹ năng viết bài, tuyên truyền về chính sách pháp luật cho phóng viên, biên tập viên báo, đài và cán bộ văn hóa thông tin, đặc biệt là mô hình truyền thông, các phương pháp khai thác thông tin phù hợp với các loại hình báo chí, các vấn đề đối ngoại giữa hai nước Việt Nam – Lào.

Tại Hội nghị, ông Võ Thanh Lâm – Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam tham gia các hiệp định tự do thương mại, chúng ta luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, tích cực hội nhập vì lợi ích quốc gia, dân tộc, đồng thời đảm bảo giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Trên tinh thần này, chúng ta cũng chú trọng tới việc tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào trong tình hình mới, với mục tiêu xây dựng hình ảnh Việt Nam đổi mới và phát triển, là bạn và đối tác tin cậy của Lào.

Trong nhiều năm qua, tại các tỉnh biên giới, tình đoàn kết, giao lưu giữa nhân dân hai nước Việt - Lào đang ngày càng gắn bó, khăng khít là cơ sở, nền tảng để công tác bảo vệ, quản lý đường biên, mốc giới ngày càng ổn định, hiệu quả hơn./.

Thế Dương (dangcongsan.vn)