Đẩy mạnh truyền thông để người dân, DN hiểu về lợi ích của Cổng Dịch vụ công quốc gia

Đẩy mạnh truyền thông để người dân, DN hiểu về lợi ích của Cổng Dịch vụ công quốc gia

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đề nghị đối với công tác truyền thông cần phải tuyên truyền để người dân, DN hiểu được lợi ích của Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Công tác tuyên truyền quan trọng nhất là tạo niềm tin, người dân có thể an tâm về sự an toàn, bảo mật của hệ thống.
  • Dạy học trực tuyến - xu thế của thời đại

    Trong thời đại công nghệ số phát triển không ngừng và đang có ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có giáo dục thì giáo dục trực tuyến trở thành xu thế không thể đảo ngược.
  • Ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA

    Thanh tra Chính phủ mới ban hành Kế hoạch 1458/KH-TTCP ngày 24/8/2020 về thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).
  • Bản Mường khởi sắc vì làm du lịch và nuôi cá lồng bè

    Con đường dẫn đến bản Ba Khan - Suối Lốn, Sơn Thủy hôm nay đều đã được trải bê tông sạch đẹp; rất nhiều ngôi nhà gạch, nhà sàn gỗ mới được xây dựng khang trang nhưng bà con dân tộc Mường nơi đây vẫn không quên trân trọng và gìn giữ những nếp nhà sàn truyền thống gắn với bao thế hệ của dân tộc mình.