Yên Bái: Nâng cao ý thức vệ sinh và bảo vệ môi trường của người dân

04:32 PM 29/11/2019 In bài viết

Cán bộ xã Nghĩa An tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng, bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh. Ảnh Hoài Anh

Bác sỹ Chuyên khoa II Phạm Văn Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Triển khai hợp phần vệ sinh, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động như: mở lớp tập huấn cho cán bộ tuyến huyện đội ngũ y tế thôn, bản về vệ sinh nông thôn, mở các cửa hàng tiện lợi tổ chức mít tinh ngày Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân nhằm kêu gọi sự hưởng ứng của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, người dân…

Với hình thức tuyên truyền đa dạng, thường xuyên, liên tục, Chương trình đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nếp sống văn hóa, văn minh, nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường của nhân dân, đặc biệt là vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Xóa bỏ dần tập quán sinh hoạt lạc hậu, thiếu vệ sinh của người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số.

Ghi nhận tại xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, ông Vi Ngọc Chình - Chủ tịch UBND xã cho biết: "Các cán bộ trong xã đã "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để tuyên truyền, vận động và đảm nhận vai trò tư vấn, hướng dẫn nhân dân cách xây dựng, sử dụng, bảo quản nhà tiêu đạt các tiêu chí và thực hành rửa tay bằng xà phòng. Xã cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát các hộ gia đình cách sử dụng, bảo quản nhà tiêu tại 8/8 thôn, bản, đảm bảo tỷ lệ giám sát đạt trên 90%”.

Cùng với tuyên truyền có bài bản, tích hợp 3 phần chính trong truyền thông (vận động chính sách, nâng cao năng lực cho cán bộ; tạo nhu cầu; truyền thông thay đổi hành vi và phát triển thị trường vệ sinh), tại xã Nghĩa An còn có sự can thiệp, hỗ trợ kinh phí từ đó nâng cao tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh. Nhờ đó đến nay đã có 83 hộ nghèo trong xã được hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh góp phần nâng tỷ lệ số hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh lên 70%; 80% hộ gia đình có điểm rửa tay xà phòng; 71% hộ gia đình được truyền thông cam kết thay đổi hành vi, sử dụng và bảo quản nhà tiêu đúng quy định.

Anh Hoàng Văn Hùng ở thôn Đêu 2 chia sẻ: "Năm vừa rồi, với sự trợ giúp từ chính quyền địa phương, gia đình tôi đã xây dựng nhà vệ sinh 2 ngăn tự hoại. Quả thực, xây dựng xong nhà vệ sinh này, sinh hoạt sạch sẽ, tiện lợi hơn hẳn. Mọi người trong gia đình ai cũng mừng”…

Với những nỗ lực của ngành y tế cũng như chính quyền cơ sở, cuối năm 2018, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có trên 2.100 hộ gia đình thuộc 12 xã can thiệp của các huyện, thị thuộc Chương trình“Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” được hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh với tổng kinh phí 2,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Chương trình còn hỗ trợ sửa chữa 19 công trình nước và vệ sinh của 19 trạm y tế xã.

Trong năm 2019, hợp phần vệ sinh được triển khai ở 14 xã của các huyện: Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ. Đến thời điểm này, Trung tâm đã và đang triển khai xây dựng 19 công trình cấp nước vệ sinh trạm y tế; hỗ trợ 2.139 hộ làm nhà tiêu hợp vệ sinh với tổng kinh phí trên 2,3 tỷ đồng…

Dự kiến đến hết năm sẽ có 17.998 hộ, 73.035 người dân được thụ hưởng, từ đó góp phần cải thiện nguồn nước, nhà tiêu hợp vệ sinh cho gia đình người dân khu vực nông thôn, miền núi.

Đỗ Thêu