Bộ Tài chính dẫn đầu về phát triển Chính phủ điện tử năm 2017

04:43 PM 05/07/2018 In bài viết

Giao diện trang web dịch vụ công trực tuyến của Bộ Khoa học và Công nghệ. (Ảnh: Vietnam+)

Phát biểu tại sự kiện do Hội truyền thông số Việt Nam và IDG tổ chức này, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng (Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam) cho hay, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử luôn được Đảng, Nhà nước ta hết sức quan tâm.

Theo ông, Chính phủ đã có kế hoạch cụ thể để ban hành Nghị quyết mới về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để phát triển Chính phủ điện tử trong giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025.

Chính phủ chuẩn bị thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử trên cơ sở kiện toàn lại Ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó Thủ tướng Chính phủ sẽ làm Chủ tịch Ủy ban này…

Ông Hồng cũng cho biết, thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các bộ, ngành, địa phương thực hiện tích cực và đạt được một số kết quả trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử. Tuy nhiên, kết quả trên thực tế vẫn chưa đạt như mong muốn.

Tại sự kiện, đại diện của Hội Truyền thông số Việt Nam đã công bố đánh giá và xếp hạng phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam 2017 cho ba khối: Bộ/cơ quan ngang bộ; cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương.

Theo đó, ở hạng mục xếp hạng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bộ Tài chính dẫn đầu với 0,71 điểm; kế sau là Bộ Khoa học và Công nghệ với 0,692 điểm và Bộ Tư pháp vưới 0,678 điểm.

(Khảo sát này do Hội Truyền thông số Việt Nam và Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện)

Trong khi đó, ở hạng mục cơ quan thuộc Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam dẫn đầu với 0,814 điểm; ở mục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Huế đứng số 1 với 0,727 điểm…

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho hay, kết quả này là cơ sở để các bộ, ngành, địa phương nắm được thực trạng, vị trí xếp hạng tương đối về mức độ ứng dụng công nghệ của cơ quan, đơn vị mình, biết được những tồn tại, hạn chế. Từ đó, các cơ quan sẽ có kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành và cải cách thủ tục hành chính góp phần cải thiện Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam./.

Trung Hiền