CHÍNH SÁCH ( Trang 2 )

19:13 26/10/2017
Sáng ngày 26/10/2017, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT&TT) đã tổ chức Hội thảo phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cho các Sở TT&TT, các cơ quan phát thanh, truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình và cổng thông tin điện tử.

11:24 24/10/2017
Chuẩn ISO 20000 có thể dễ dàng được triển khai với sự giúp đỡ của ITIL. ITIL sử dụng các quy trình khác nhau để cung cấp dịch vụ có chất lượng cho khách hàng và thực hiện tuân thủ chuẩn ISO/IEC 20000.

17:08 19/10/2017
Theo Quyết định 44/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ 1/12/2017, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) thuộc Bộ TT&TT được thực hiện cơ chế tự chủ tài chính như đơn vị sự nghiệp kinh tế.

11:32 17/10/2017
Khi nhiều quốc gia trên thế giới đang hướng trọng tâm vào kinh tế số, Úc cũng không nằm ngoài xu hướng này. Phát triển kinh tế số được chính phủ coi là một động lực để tạo ra giá trị gia tăng và những sức mạnh đột phá về năng lực phát triển bền vững.

06:51 30/09/2017
Nghiêm cấm thu thập, lưu giữ, chuyển giao, làm lộ, làm mất, chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy trái phép tài liệu, vật mang bí mật nhà nước trong ngành Thông tin và Truyền thông.

12:27 23/09/2017
Nền kinh tế số được coi là động lực phát triển của mỗi quốc gia, tạo công ăn việc làm và sự phát triển cho xã hội. Trong đó, khung pháp lý là một thành tố quan trọng của nền kinh tế số. Nếu có khung pháp lý phù hợp, hiệu quả sẽ đẩy nhanh tiến độ quá trình chuyển đổi nền kinh tế hiện nay sang nền kinh tế số.

14:59 21/08/2017
Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp trong nước lĩnh vực công nghiệp CNTT và sản xuất sản phẩm điện tử vẫn chưa đi vào thực chất, chậm triển khai hoặc không cụ thể... cần được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện.

16:18 14/08/2017
Thu hẹp khoảng cách giới trong lĩnh vực công nghệ số là rất quan trọng trong tiến trình thực hiện mục tiêu thứ 5 về phát triển bền vững của Liên hợp quốc là “Đạt sự bình đẳng về giới và trao quyền cho mọi trẻ em gái và phụ nữ”.
[Trang trước] [Trang sau]