Công đoàn đồng hành thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển VNPT 4.0

04:53 PM 23/01/2019 In bài viết

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2019 của Công đoàn ngành TTTT mới đây, ông Triệu Tiến Thắng cho biết với đặc thù là Công đoàn cấp trên cơ sở có gần 45.000 đoàn viên, Công đoàn VNPT là công đoàn doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ viễn thông -  công nghệ thông tin (VT-CNTT) với những áp lực cạnh tranh khốc liệt, do vậy để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) đã đề ra chuyên môn và công đoàn VNPT đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua và vận động đoàn viên người lao động tích cực hưởng ứng tham gia.

“Việc vận động đoàn viên người lao động tham gia triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do chuyên môn và công đoàn phát động là một trong những nội dung công tác trọng tâm của Công đoàn VNPT”.

Năm 2018, cùng với việc tiếp tục triển khai phong trào “Thi đua sáng tạo, đổi mới hiệu quả” do Công đoàn TTTT phát động, Công đoàn VNPT đã cụ thể hóa phong trào thi đua bằng các phong trào thi đua phù hợp với thực tiễn của đơn vị và được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Tập đoàn. Công tác vận động đoàn viên người lao động tích cực tham gia cùng với việc phối hợp nhuần nhuyễn trong triển khai, đánh giá hiệu quả thực hiện và tổng kết khen thưởng các phong trào thi đua đã phát huy hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể CBCNVLĐ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và Kế hoạch SXKD năm 2018 của Tập đoàn VNPT.

Cụ thể, phong trào “Nụ cười VNPT” là điểm sáng trong các phong trào thi đua do Tập đoàn và Công đoàn VNPT phát động. Với tiêu chí lấy kết quả thực hiện BSC (Hệ thống bảng điểm cân bằng - Balance Scoredcard) của các đơn vị để xét, tôn vinh các cá nhân đã phát huy được sức mạnh tập thể.

Lễ tôn vinh điển hình tiên tiến trong phong trào Nụ cười VNPT và phát động thi đua 90 ngày đêm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2018

Trong năm 2018, có hơn 11.000 lượt cá nhân được tôn vinh, khen thưởng cấp cơ sở; gần 700 lượt cá nhân được cấp Giấy chứng nhận tôn vinh của Công đoàn VNPT, trong đó có nhiều cá nhân liên tục được tôn vinh khen thưởng nhiều tháng, nhiều quý; 170 cá nhân tiêu biểu nhất đã được tôn vinh, khen thưởng và được cử đi đào tạo trong nước và nước ngoài.

Tiếp theo là phong trào “Chất lượng VNPT”. Xác định chất lượng là linh hồn là yếu tố quyết định giành thắng lợi trong cạnh tranh, phong trào “Chất lượng VNPT” luôn được lãnh đạo các cấp quan tâm với việc đẩy nhanh các dự án đầu tư, nâng cao chất lượng mạng lưới, mở rộng vùng phủ sóng, xóa các điểm đen… luôn được đặt lên hàng đầu. Qua đó chất lượng mạng, dịch vụ của VNPT năm 2018 tiếp tục được nâng lên đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, góp phần giữ và tăng thị phần của VNPT.

VNPT được chọn là nhà cung cấp hạ tầng mạng lưới phục vụ các sự kiện lớn của đất nước

Một phong trào nữa được duy trì và trở thành thói quen trong công việc hàng ngày của VNPT trong nhiều năm là phong trào “Sáng tạo VNPT”. Hầu hết các đơn vị đều ban hành chỉ thị liên tịch giữa chuyên môn và Công đoàn về các hoạt động sáng kiến, sáng tạo với các chỉ tiêu cụ thể áp dụng cho các tập thể và cá nhân.

Năm 2018, 100% đơn vị có sáng kiến, giải pháp, trong đó tỷ lệ sáng kiến được công nhận cấp cơ sở đạt trên 50%; số sáng kiếp được công nhận cấp Tập đoàn VNPT đạt trên 30%. Nhiều sáng kiến, giải pháp đã được triển khai áp dụng có hiệu quả với giá trị hàng trăm tỷ đồng. Nhiều cá nhân được tôn vinh, khen thưởng, trong đó nổi bật nhất là 65 cá nhân được tôn vinh là Người lao động tiêu biểu ngành TTTT, 01 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh và 01 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích hoạt động sáng tạo; 118 cá nhân có hồ sơ đề nghị Tổng Liên đoàn tặng bằng lao động sáng tạo.

Tại các đơn vị, ngoài việc phát động các phong trào chính do Tập đoàn và Công đoàn VNPT phát động, ông Triệu Tiến Thắng cho biết Công đoàn VNPT chủ động cùng với chuyên môn cụ thể hóa, sáng tạo thành các phong trào riêng, với các tiêu chí rất cụ thể, thời gian tổ chức linh hoạt, tạo sự gắn kết giữa khối quản lý và khối sản xuất, phù hợp với thực tế tại đơn vị. Điển hình như phong trào “Khách hàng là người thân yêu nhất”, “Góp ý tưởng hay, chung tay nâng chất lượng”, “Vua bán hàng”; “ Đi tìm ngôi sao VNPT”… đã góp phần thúc đẩy SXKD. Nhiều tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng cấp cơ sở.

Cùng với việc đôn đốc đẩy mạnh các phong trào thi đua, năm 2018, Công đoàn VNPT đã thực hiện cấp gần 3 tỷ đồng để hỗ trợ các đơn vị tổ chức Đợt thi đua đặc biệt 90 ngày đêm quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2018; phát động và cấp kinh phí hỗ trợ cho Công đoàn các đơn vị khối cổ phần, bệnh viện, trường học để phát động phong trào vận động 100% người lao động trong đơn vị chuyển sang dùng các dịch vụ VT-CNTT của VNPT.

Để các phong trào thi đua thực sự phát huy hiệu quả và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đoàn viên, người lao động, Công đoàn VNPT chỉ đạo công đoàn trực thuộc vận động đoàn viên người lao động tham gia, đồng thời gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Do vậy, đã góp phần không nhỏ trong việc hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018 của Tập đoàn với: Doanh thu tăng 6,5% so với 2017; nộp ngân sách nhà nước đạt 105,7% kế hoạch, tăng 4,7% so với 2017; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 10,2% tăng 23% so với 2017; đặc biệt lợi nhuận đạt 109,4% tăng 25% so với 2017 và là năm thứ 5 liên tiếp lợi nhuận Tập đoàn đạt mức tăng trưởng trên 25%; VNPT lọt top 3 doanh nghiệp có giá trị thương hiệu lớn nhất Việt Nam do Forbes bình chọn...

Ông Triệu Tiến Thắng nhấn mạnh: "Những kết quả Tập đoàn đạt được trong năm 2018 đã thể hiện sự thống nhất, đồng lòng, quyết tâm cao của toàn bộ CBCNVC Tập đoàn, trong đó có vai trò của tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp, tạo tiền đề quan trọng cho năm 2019 và những năm tiếp theo, với quyết tâm từng bước thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển VNPT 4.0".

Phát huy các kết quả đã đạt được, ông Triệu Tiến Thắng khẳng định: “Công đoàn VNPT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, trong việc tổ chức triển khai các các phong trào thi đua và vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia, nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào thi đua, động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào; chăm lo, nâng cao đời sống cho người lao động; tăng thu nhập; đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động”.

Lan Phương