Tây Úc đầu tư 3,4 triệu đô la Úc để triển khai chương trình kỹ năng STEM

05:00 PM 11/05/2018 In bài viết

Khoản đầu tư, được chuyển giao như là một phần Ngân sách 2018-19 của tiểu bang, sẽ được sử dụng theo Chiến lược STEM do Tây Úc xây dựng.

Theo chính phủ Tây Úc, chiến lược này sẽ góp phần nâng cao các kỹ năng STEM thông qua một loạt các sáng kiến ​​được thiết kế nhằm chuẩn bị cho lực lượng lao động Tây Úc sẵn sàng với các công việc trong tương lai.

Theo đại diện chính phủ Tây Úc, chiến lược này sẽ tập trung vào việc cải thiện giáo dục STEM và xác định các phương thức để tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của các kỹ năng STEM trong giải quyết vấn đề, tư duy phê phán và sáng tạo.

Trường trung học phổ thông Newton Moore ở Bunbury cũng sẽ được cấp bổ sung thêm 3 triệu đô la Úc, kéo dài trong hai năm, để phát triển một trung tâm STEM.

Ngoài ra, chính phủ cũng đã phân bổ 17,8 triệu đô la Úc trong 4 năm cho Quỹ công nghiệp mới (NIF), một sáng kiến ​​được triển khai vào tháng 11/2017, nhằm hỗ trợ và thúc đẩy các doanh nghiệp khởi nghiệp đồng thời tạo ra thêm nhiều việc làm. Trong số đó, 4,5 triệu đô la Úc được phân bổ cho khu vực Tây Úc. Theo NIF, chính phủ đang đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ để phát triển các trung tâm sáng tạo trong lĩnh vực thông tin truyền thông, đầu tiên là Trung tâm sáng tạo Joondalup, ra mắt vào tháng 11/2017, với trọng tâm là an ninh mạng.

Bên cạnh đó, 22,5 triệu đô la Úc đã được phân bổ cho Chương trình tài trợ phát triển kinh tế khu vực để thúc đẩy phát triển kinh tế tại các vùng trong tiểu bang.

Cải cách khu vực công

Bên cạnh việc phát triển các kỹ năng STEM, chính phủ Tây Úc cũng nhận thấy cần phải điều hành khu vực công tốt hơn.

“Có một số cải cách đã không được thực hiện - chúng tôi đã đi sau hơn một thập kỷ so với các bang khác”, Tổng trưởng tài chính Ben Wyatt cho biết. Theo ông, việc xây dựng và thực thi các thỏa thuận quản trị chuẩn hóa cho các doanh nghiệp thương mại chính phủ là một ví dụ điển hình.

Để thực hiện có hiệu quả, Tây Úc dự kiến sẽ đưa ra luật chia sẻ dữ liệu, bao gồm các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin nhạy cảm khác, nhằm hỗ trợ chính phủ đưa ra quyết định và cung cấp các dịch vụ tốt hơn.

“Những thay đổi này sẽ loại bỏ các rào cản đối với việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chính phủ và làm cơ sở cho các nghiên cứu quan trọng về các vấn đề chính sách công như tội phạm vị thành niên và bạo lực gia đình”, ông Wyatt cho biết thêm.

Theo đó, để đảm bảo cải cách được phối hợp và duy trì, chính quyền Tây Úc sẽ thành lập một nhóm thực thi và đầu tư 21,8 triệu đô la Úc trong 4 năm tới để cải cách và xây dựng lại các hoạt động của khu vực công.

Tập trung vào chăm sóc sức khỏe

Tổng cộng 37 tỷ đô la Úc sẽ được đầu tư vào lĩnh vực y tế, bao gồm cả 655 triệu đô la Úc cho cơ sở hạ tầng trong 4 năm tới, nhằm thúc đẩy sự đổi mới, hội nhập và thay đổi văn hóa để đảm bảo hệ thống y tế bền vững cho các thế hệ tương lai”.

Cụ thể, chính quyền Tây Úc sẽ phân bổ 55,9 triệu đô la Úc trong ngân sách cho công nghệ y tế và các dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên; 46,9 triệu đô la Úc để thay thế thiết bị y tế trong giai đoạn 2018 - 2019 và 2019- 2020; và 10 triệu đô la Mỹ cho các khoản đầu tư về công nghệ thông tin và truyền thông cho các hệ thống phòng khám.

TH (Theo: https://www.zdnet.com)