Ứng dụng CNTT tạo đột phá trong lĩnh vực bưu chính

02:51 PM 12/06/2018 In bài viết

Chủ động ứng dụng CNTT trong sản xuất, điều hành

Giai đoạn 2012-2017, Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã tập trung phát triển và đưa vào sử dụng các sản phẩm ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực quản lý, điều hành; khai thác các dịch vụ Bưu chính chuyển phát, Tài chính bưu chính, Phân phối truyền thông; quản lý dòng tiền kinh doanh… Đáng chú ý là phần mềm phục vụ công tác quản lý: CFM (quản lý dòng tiền), MBC (quản lý mã địa chỉ Bưu chính), HRM (quản lý nhân lực), phần mềm quản lý phân phối tiền lương; Phần mềm khai thác nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát: BCCP (Bưu chính chuyển phát), VNQuickpost (dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế), dịch vụ hành chính công; Phần mềm khai thác nhóm dịch vụ Tài chính bưu chính: Paypost (dịch vụ thu, chi hộ, chuyển tiền,..), phần mềm kế toán bưu điện, phần mềm chi trả lương hưu,…

Bên cạnh đó, Bưu điện Việt Nam cũng tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng mạng tin học bưu chính và trung tâm dữ liệu theo hướng tập trung hóa, đáp ứng yêu cầu quản lý và cung cấp đa dịch vụ của Tổng Công ty hướng tới khách hàng và tăng khả năng cạnh tranh. Một trong những dự án đáng chú ý hiện nay của Bưu điện Việt Nam là ứng dụng IoT (Internet of Things – Internet kết nối vạn vật) vào quản lý các bưu cục. Hiện dự án trang bị thiết bị và xây dựng hệ thống ứng dụng IoT cho các bưu cục đang được nghiên cứu triển khai, nhằm từng bước chuyển đổi số trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0, nâng cao công tác phục vụ, điều hành của doanh nghiệp, đặt tiền đề quan trọng cho sự phát triển mới.

Với mạng lưới trải rộng tới tận cấp xã, lực lượng bưu tá đông đảo, để chuyển đổi nhanh quá trình số hóa, việc ứng dụng CNTT sẽ được triển khai đồng bộ từ các cấp, các công đoạn. Chỉ tính riêng năm 2017, Tổng Công ty đã đầu tư 4000 smartphone cùng các ứng dụng phục vụ cho công tác thu gom, bán hàng, phát hàng đã được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, hỗ trợ công tác quản lý, điều hành kinh doanh và phản hồi thông tin kịp thời cho khách hàng. Thêm vào đó, Bưu điện Việt Nam cũng phát triển nhiều ứng dụng CNTT mới để đảm bảo có thông tin thời gian thực về các hoạt động sản xuất, giúp bộ phận điều hành các cấp có thông tin chính xác, kịp thời.

Trong hoạt động khai thác, Tổng Công ty đã đưa hơn 5500 xe lồng lưới vào sử dụng tại các trung tâm khai thác cấp tỉnh và các Hub vùng. Kết hợp cùng xe lồng lưới là băng tải dây đai, băng tải con lăn tại các trung tâm khai thác đã hỗ trợ người lao động một cách hiệu quả trong việc khai thác, chia chọn và giao nhận hàng hoá, giảm thiểu việc hư hỏng hàng hoá và nâng cao năng suất lao động. Bên cạnh đó Tổng Công ty còn triển khai việc vận chuyển hàng hoá bằng xe lồng lưới trên tuyến trục Bắc Nam, góp phần giảm đáng kể thời gian giao nhận (từ 2 giờ xuống còn 30 phút), không làm hư hỏng hàng hoá trong suốt quá trình giao nhận, vận chuyển.

Bưu điện Việt Nam luôn quan tâm đầu tư ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh

Với công nghệ tiên tiến lai ghép giữa bưu chính - tin học - viễn thông, dịch vụ bưu chính lai ghép đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội

Tăng cường hợp tác ứng dụng các công nghệ mới

Chưa dừng lại ở đây, việc tìm hiểu thông tin, học hỏi để ứng dụng công nghệ hiện đại trên thế giới luôn được Bưu điện Việt Nam đặc biệt quan tâm. Bên cạnh việc học hỏi kinh nghiệm từ bưu chính các nước hiện đại, Bưu điện Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ với Bưu chính Nhật để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới trong tổ chức sản xuất, từng bước đưa các trang thiết bị vào hoạt động khai thác bưu chính.

Ngoài ra, với việc tham gia sâu vào hoạt động của Liên minh Bưu chính thế giới UPU, Hiệp hội Telematics nên Bưu điện Việt Nam cũng thường xuyên cập nhật các thông tin về công nghệ mới trong lĩnh vực bưu chính. Tổng Công ty cũng thường xuyên cử cán bộ tham gia các hội thảo, triển lãm quốc tế về công nghệ bưu chính để có cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, trên cơ sở đó phân tích, xây dựng lộ trình để lựa chọn những công nghệ phù hợp, áp dụng trong thực tiễn.

Để đẩy nhanh và tăng hiệu quả hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ mới trong thời kỳ Cách mạng 4.0, hiện Bưu điện Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa trong sản xuất, kinh doanh. Trong đó sẽ từng bước hiện đại hóa nền tảng tổ chức sản xuất: Cơ giới hóa bán tự động và tự động một số khâu trong dây chuyền sản xuất: máy lồng gấp phong bì, hệ thống máy chia chọn bưu kiện…; Ứng dụng các công nghệ mới trong hoạt động sản xuất (công nghệ RFID, GPS,…); dịch vụ hành chính công, quản trị, kênh bán hàng qua mạng,… Tổng Công ty cũng sẽ tiếp tục tục phát triển hệ thống phần mềm, nâng cấp mạng tin học và trung tâm dữ liệu của Tổng Công ty, xây dựng đề án Bigdata để đáp ứng sự phát triển trong thời đại IoT.

Đáng chú ý, hiện nay, Tổng Công ty đang tập trung xây dựng đề án sử dụng công nghệ tái chế trong vật phẩm, bao bì sử dụng công nghệ sạch (Green) trong sản xuất bưu chính. Đồng thời đẩy mạnh triển khai các đề tài khoa học công nghệ như nghiên cứu đẩy mạnh các dịch vụ hiện đang cung cấp, đa dạng hóa và phát triển các dịch vụ mới; phát triển thương mại điện tử và các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động thương mại điện tử; nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức quản lý và sản xuất hướng tới phẳng hóa của Tổng Công ty giai đoạn 2017-2020 giúp nâng cao hiệu quả điều hành và sản xuất; phương án xây dựng hệ thống CNTT cho thương mại điện tử và logistic,…

Với hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, Bưu điện Việt Nam đang mở rộng công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua thẻ, đem lại nhiều tiện ích cho người thụ hưởng

Nguyễn Phương Linh (TT)