Vận động nhân dân vệ sinh, bảo vệ môi trường sống tại Văn Yên, Yên Bái

09:30 AM 15/11/2019 In bài viết

Nhằm góp phần thực hiện hiệu quả chương trình, thời gian qua một số trạm y tế xã trên địa bàn huyện đã nỗ lực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt vệ sinh, bảo vệ môi trường tại cơ sở…

Cán bộ trạm y tế và nhân dân xã Xuân Ái, huyện Văn Yên hướng dẫn, giúp đỡ người dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Ảnh: Trần Minh

Tại xã Đại Phác, trạm y tế xã đã cùng các tổ chức đoàn thể tại địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động, phát tờ rơi tới các hộ gia đình về nước sạch và xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Cán bộ y tế xã đến từng nhà tuyên truyền, vận động. Đến nay, tỷ lệ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh tại xã Đại Phác đã đạt 70%, tỷ lệ hộ gia đình có điểm rửa tay bằng xà phòng đạt 80%. Theo kết quả thẩm định năm 2018, xã Đại Phác đạt chỉ tiêu xã vệ sinh toàn xã.

Tương tự, tại xã Xuân Ái, trạm y tế xã đã cùng các thôn tổ chức các đợt ra quân quét dọn đường, ngõ xóm; thu gom rác thải, phân gia súc thải ra đường. Nhờ đó, sau gần 4 năm triển khai chương trình, xã đã có 85% hộ gia đình sử dụng nước sạch; 75% hộ gia đình xây dựng được nhà tiêu hợp vệ sinh; 1 công trình nước sạch tập trung.

Riêng năm 2018, theo kết quả kiểm đếm, xã Xuân Ái có 133 hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh, đạt tỷ lệ 100% nhà vệ sinh được cải thiện và 100% hộ gia đình có điểm rửa tay hợp vệ sinh. Xã Xuân Ái đạt chỉ tiêu xã vệ sinh toàn xã.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động các trạm y tế xã đã góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân, bảo vệ môi trường và duy trì tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới của xã.

Đỗ Quyên