vi mạch

  •  Việt Nam sẵn sàng phát triển chip và thiết bị mạng 5G

    Việt Nam sẵn sàng phát triển chip và thiết bị mạng 5G

    Các giải pháp thúc đẩy ngành công nghiệp vi mạch nói chung và sản xuất chip, thiết bị mạng 5G nói riêng đã được các doanh nghiệp (DN) công nghệ, nhà quản lý, khoa học trao đổi chuyên sâu tại Tọa đàm “Định hướng và giải pháp phát triển chip và thiết bị mạng 5G”.