Viettel là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh 100% vốn Nhà nước

05:54 PM 12/01/2018 In bài viết

Khách hàng đến giao dịch tại Trung tâm kinh doanh Viettel Hà Giang. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Công ty mẹ - Tập đoàn V​iettel là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trực thuộc Bộ Quốc phòng; chịu sự lãnh đạo về mọi mặt của Quân ủy Trung ương; thực hiện nhiệm vụ chính trị, quân sự, quốc phòng đặc biệt do Nhà nước, Bộ Quốc phòng giao và sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của V​iettel được Nghị định quy định rõ về quốc phòng, an ninh, V​iettel trực tiếp xây dựng quản lý hạ tầng mạng lưới viễn thông bảo đảm hạ tầng mạng lưới viễn thông của Viettel làm nhiệm vụ vu hồi, dự phòng cho mạng thông tin quân sự trong thời bình và chuyển sang phục vụ quốc phòng, an ninh khi có tình huống; sẵn sàng bảo đảm thông tin liên lạc khi có yêu cầu và đảm bảo nhiệm vụ thông tin quân sự khác; nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, lắp ráp, sửa chữa sản phẩm, trang thiết bị, khí tài, vật tư quốc phòng theo yêu cầu, nhiệu vụ của Nhà nước và Bộ Quốc phòng giao.

Về sản xuất kinh doanh, V​iettel trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực, ngành nghề được giao, kết hợp với chức năng đầu tư tài chính theo quy định của pháp luật; đầu tư vào các công ty con, các công ty liên kết ở trong nước và nước ngoài; chi phối với các công ty con thông qua vốn, nghiệp vụ, công nghệ, thương hiệu, thị trường hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này; thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu phần vốn của V​iettel tại các công ty con, công ty liên kết và thực hiện quyền, nghĩa vụ của V​iettel theo hợp đồng liên kết đối với các công ty tự nguyện liên kết.

Vốn điều lệ của V​iettel tại thời điểm ngày 5/1/2018 là 121.520 tỷ đồng; vốn điều lệ của Viettel giai đoạn từ 2015 đến hết năm 2020 là 300.000 tỷ đồng.

Chính phủ thống nhất thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với các hoạt động của V​iettel theo quy định của pháp luật; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các bộ có liên quan thực hiện các quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với Viettel theo quy định của pháp luật và Điều lệ này; Chủ tịch V​iettel trực tiếp thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước tại V​iettel theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Nghị định quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của V​iettel; quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với V​iettel và phân công thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu nhà nước.

Cơ cấu tổ chức quản lý của V​iettel gồm: Chủ tịch; Tổng Giám đốc; các Phó Tổng Giám đốc; Kiểm soát viên; Kế toán trưởng; Bộ máy tham mưu giúp việc, kiểm soát nội bộ. Chủ tịch ​Viettel kiêm Tổng Giám đốc Viettel./.

(TTXVN)