Cách xem các ứng dụng đang sử dụng micro trên Windows 10

10:05 AM 18/06/2019 In bài viết

Microphone icon in Windows 10's notification area

Làm thế nào để xem những ứng dụng sử dụng micro của bạn

Nếu một ứng dụng đang sử dụng micro của bạn, bạn sẽ thấy biểu tượng micro trong vùng thông báo (notification) của mình, hay còn được gọi là khay hệ thống. Nó sẽ có màu đen nếu bạn sử dụng chủ đề Light trong Windows 10 và màu trắng nếu bạn sử dụng Dark mode.

Di con trỏ qua biểu tượng của ứng dụng, và Windows sẽ cho bạn biết ứng dụng nào hiện đang sử dụng micro của bạn. Nếu có nhiều ứng dụng hiện đang sử dụng micro của bạn, Windows sẽ cho bạn biết có bao nhiêu ứng dụng đang sử dụng micro.

Mousing over the microphone icon in the May 2019 Update's system tray

Nếu bạn không nhìn thấy biểu tượng micro, hãy nhớ kiểm tra menu tràn bằng cách nhấp vào mũi tên hướng lên trên ở bên trái của biểu tượng thông báo. Nếu biểu tượng micro đã bị ẩn, và bạn muốn nó được hiển thị trên thanh tác vụ của mình; bạn có thể kéo và thả biểu tượng này vào khu vực thông báo trên thanh tác vụ của mình.

Biểu tượng này chỉ xuất hiện khi một ứng dụng hiện đang sử dụng hoặc nghe micro của bạn. Nếu bạn không nhìn thấy nó thì không có ứng dụng nào đang sử dụng micro của bạn vào lúc này.

2 apps are using your microphone message on Windows 10

Nếu nhiều ứng dụng đang sử dụng micro của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng của micro. Nó sẽ đưa bạn đến cửa sổ Settings (Cài đặt) > Privacy (Quyền riêng tư) > Microphone. Cuộn qua danh sách và tìm kiếm các ứng dụng hiển thị dòng chữ màu đỏ “Currently in use” (Hiện tại đang sử dụng).

Hãy lưu ý rằng có hai danh sách ở đây, một danh sách “Microsoft Store apps” (các ứng dụng Microsoft Store) và một danh sách “desktop apps” (các ứng dụng máy tính để bàn) truyền thống. Hãy chắc chắn xem qua từng danh sách.

Which apps are currently using your mic in Windows 10's Settings app

Cách xem các ứng dụng trước đây đã sử dụng micro của bạn

Ngay cả khi hiện không có ứng dụng nào đang sử dụng micro của bạn, và biểu tượng không xuất hiện, bạn có thể kiểm tra các ứng dụng nào đã sử dụng micro của mình. Đi tới Settings > Privacy > Microphone trong Windows 10 để mở cài đặt micro.

Cuộn qua danh sách các ứng dụng có quyền truy cập vào micro của bạn, và xem bên dưới mỗi ứng dụng để biết ngày và giờ truy cập của Lần truy cập cuối cùng (Last accessed). Windows sẽ cho bạn biết chính xác ngày và giờ ứng dụng đã truy cập micro lần cuối cùng.

Windows 10's Microphone privacy pane showing when apps last accessed the PC's microphone

Settings > Privacy > Camera cũng hiển thị lần cuối cùng ứng dụng truy cập vào phần cứng webcam máy tính của bạn. Tuy nhiên, không có một biểu tượng thông báo tương tự để truy cập vào webcam.

Như Microsoft đã lưu ý, các ứng dụng máy tính để bàn có thể tương tác trực tiếp với phần cứng micro hoặc webcam của bạn, và bỏ qua các kiểm soát và giám sát quyền riêng tư của Windows 10.

Nói cách khác, có thể ứng dụng máy tính để bàn có khả năng truy cập micro hoặc webcam của bạn nhưng không xuất hiện trong danh sách này. Một ứng dụng có thể đang truy cập vào phần cứng micro của bạn ở mức độ thấp, và biểu tượng micrô có thể không xuất hiện.

Tuy nhiên, Windows sẽ phát hiện động thái truy cập micro từ phần lớn các ứng dụng máy tính để bàn. Tuy nhiên, phần mềm độc hại RAT được mã hóa đặc biệt vẫn có thể trốn tránh sự phát hiện.

Ngọc Huyền