Microsoft Edge cài đặt chế độ cảnh báo người dùng khi ở chế độ quản trị viên

11:19 AM 20/04/2019 In bài viết

Cảnh báo có tiêu đề "phát hiện sử dụng ở chế độ quản trị viên", yêu cầu "đóng trình duyệt Microsoft Edge và khởi chạy lại ở chế độ bình thường để có chất lượng tốt nhất".

Administrator Mode Detected Alert

Cảnh báo này sẽ được hiển thị khi sử dụng Microsoft Edge với các đặc quyền quản trị. Thực tế, dùng ở chế độ quản trị viên có thể gây ra các rủi ro không mong muốn trong một số tình huống nhất định như là rủi ro bảo mật. Lý do là vì bất kỳ chương trình nào được chạy trên trình duyệt Edge sẽ có mức bảo mật khác nhau.

Launching a program from Edge

Ví dụ: nếu trình duyệt Edge đang chạy ở chế độ quản trị viên và người dùng tải xuống Process Explorer sau đó khởi chạy ứng dụng từ trình duyệt, Process Explorer cũng sẽ được sử dụng với các đặc quyền của quản trị viên. Điều này đặc biệt nguy hiểm nếu người dùng tải xuống và chạy một chương trình phần mềm độc hại. Phần mềm này sẽ thực hiện các hành vi không mong muốn vì ứng dụng đang chạy trên trình duyệt với các đặc quyền của quản trị do đó có thể toàn quyền truy cập vào Windows.

Khi nào thì phù hợp sử dụng trình duyệt với đặc quyền quản trị?

Lần đầu tiên, bất cứ ai chạy trình duyệt cũng đều được cài đặt ở chế độ quản trị. Lý do là vì người dùng có thể đang chạy một chương trình với các đặc quyền quản trị, sau đó nhấn vào liên kết ở chương trình để mở trình duyệt mặc định.

Tuy nhiên, người dùng có thể xem cách Microsoft Edge khởi chạy ở chế độ quản trị viên bằng cách truy cập vào phần mềm Notepad. Giả sử, vì một số lý do, người dùng cần chỉnh sửa tệp Windows HOSTS. Tuy nhiên, tệp này yêu cầu quyền quản trị mới có thể lưu tệp thì người dùng cần khởi chạy Notepad với tư cách quản trị viên.

Làm như vậy sẽ giúp cho phần mềm Notepad ở mức toàn vẹn cao, biểu thị chế độ quản trị viên, như được hiển thị trong hình ảnh Process Explorer bên dưới.

Process Explorer running with High Integrity level

Khi người dùng sử dụng Notepad, cần lưu ý mục HOSTS có tên là malicious.com, sau đó sử dụng tính năng "Tìm kiếm bằng Bing", giống ảnh hiển thị bên dưới.

Search with Bing in Notepad

Vì Notepad đang chạy với tư cách quản trị viên, quy trình trình duyệt sẽ được khởi chạy ở cùng cấp bảo mật do đó trình duyệt Edge cũng sẽ chạy trong chế độ quản trị viên. Vì vậy, trình duyệt sẽ kích hoạt cảnh báo “phát hiện sử dụng ở chế độ quản trị viên", yêu cầu "đóng trình duyệt Microsoft Edge và khởi chạy lại ở chế độ bình thường để có chất lượng tốt nhất.

Edge running in Administrator Mode

Như ở trên đã nói, nếu thấy cảnh báo này trong Microsoft Edge sắp tới, người dùng nên đóng trình duyệt và khởi chạy lại từ biểu tượng máy tính, làm như vậy trình duyệt sẽ không còn chạy với các đặc quyền nâng cao.

Ngọc Phượng