Đài PT&TH Trà Vinh không ngừng nổ lực vươn lên

04:00 PM 10/12/2019 In bài viết

       Đài PT&TH Trà Vinh tách ra từ Đài PT&TH tỉnh Cửu Long và được thành lập theo Quyết định số 449/QĐ-UBT ngày 31/10/1992 của UBND tỉnh Trà Vinh. Tuy nhiên, trước tháng 5 năm 1992, bộ máy của Đài PT&TH Trà Vinh đã được hình thành cùng với một số trang thiết bị để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc phát đi tiếng nói của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Trà Vinh vào thời điểm tỉnh Trà Vinh vừa được tái lập. Buổi phát sóng đầu tiên là ngày 01/05/1992. 

       Từ buổi phát sóng đầu tiên, Đài PT&TH Trà Vinh đã nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của thông tin đại chúng, thực hiện tốt chức năng là người “cổ động, tuyên truyền và tổ chức tập thể’’; tích cực tuyên truyền, thông tin, quảng bá các hoạt động về chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng, các thành tựu khoa học, các mô hình làm ăn tiên tiến, các tập thể cá nhân điển hình trong lao động sản xuất góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế -văn hoá- xã hội của tỉnh, ổn định chính trị ở địa phương, góp phần đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân. 

Xác định được tầm quan trọng của công tác phát thanh và truyền hình, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã chủ trương thành lập Đài PT&TH Trà Vinh.  Đây thật sự là một thử thách không nhỏ đối với Ban Giám đốc và toàn thể CBVC đài PT&TH Trà Vinh lúc bấy giờ. Trong điều kiện, hoàn cảnh khó khăn, nhưng Đài PT&TH Trà Vinh đã xây dựng được chương trình phát thanh 3 buổi trong ngày, thời lượng 120 phút. Chương trình được phát bằng 2 thứ tiếng Việt và Khmer.

       Về sóng phát thanh, từ chỗ phát thanh lúc đầu chưa đầy hai tiếng/ngày. Đến năm 2003, Đài PT&TH Trà Vinh được đầu tư máy phát sóng FM 10 KW trên tần số 96,6 MHz. Hiện nay, theo quy hoạch mới, phát sóng FM, phát thanh với công suất 10 KW trên tần số 92,7 MHz, thời lượng 10giờ 30 phút/ngày.  

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, viên chức Đài PT-TH Trà Vinh.

       Về sóng truyền hình, giai đọan đầu phát hình trên kênh 11 VHF, phần lớn chương trình phát sóng là các chương trình tiếp sóng Đài Trung ương, chương trình khai thác, trao đổi với các đài bạn; riêng chương trình tự sản xuất chỉ ở mức rất khiêm tốn bởi chưa đủ nguồn nhân lực, kinh phí, cũng như các phương tiện và trang thiết bị. Từ năm 2003, do yêu cầu quy hoạch lại tần số phát sóng trong cả nước nên Đài PT&TH Trà Vinh đã chuyển sang phát hình trên kênh 35 UHF. Hiện nay chương trình truyền hình Trà Vinh từ chỗ trước đây chỉ phát sóng 8 giờ/ngày, nay đã nâng lên 18 giờ/ngày. Trong đó chương trình tiếng Khmer đã đạt 60phút/ngày.

       Với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành PT&TH tỉnh nhà đã có bước phát triển đáng kể, từ đó giúp cho đài có khả năng ngày càng nâng cao chất lượng các chương trình PT&TH. Đặc biệt từ năm 2000 đến nay thời lượng chương trình truyền hình do đài tự sản xuất đã không ngừng được nâng cao, với nhiều chương trình thời sự, chuyên đề, chuyên mục, văn nghệ, thể thao, giải trí phong phú, kịp thời và hấp dẫn.

     Công tác tuyên truyền của Đài PT&TH Trà Vinh luôn bám sát tôn chỉ mục đích, tập trung tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đưa nghị quyết Tỉnh Đảng bộ Trà Vinh đi vào cuộc sống. Phản ánh kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội ở các cấp, các ngành, các địa phương trong toàn tỉnh. Tuyên truyền kịp thời nhiều sự kiện chính trị lớn của tỉnh và của đất nước. Đặc biệt là đã tổ chức hàng trăm cuộc truyền hình trực tiếp các sự kiện trọng đại trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần thông tin rất kịp thời với nội dung luôn luôn được nâng cao, đúng định hướng, góp phần đẩy mạnh các phong trào cách mạng trên các lĩnh vực ở địa phương.

Trong những năm qua, Đài PT&TH Trà Vinh đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình bằng cả 2 thứ tiếng Việt và Khmer cả về nội dung, hình thức thể hiện, gắn với đa đạng hóa các chương trình theo hướng phục vụ nhiều tầng lớp công chúng.

Các chương trình Thời sự, Chuyên mục và Chuyên đề của Đài đã phản ánh đậm nét tiến trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng cùng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh. Các chương trình văn nghệ, giải trí dần được đổi mới, nhiều chương trình văn hóa được đầu tư sản xuất đã từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của khán, thính giả.

Cùng với đó, các chương trình an sinh xã hội kịp thời giúp đỡ cho mảnh đời khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, như mục Địa chỉ nhân đạo đã vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ trên 2 tỷ đồng giúp đỡ cho các bệnh nhân nghèo trong tỉnh; chương trình Uơm mầm xanh tri thức đã gây quỹ học bổng cho hàng chục học sinh, sinh viên nghèo của tỉnh.

Năm 2018 cũng là năm đầu tiên Đài PT&TH Trà Vinh cũng đa đạng hóa truyền dẫn các chương trình phát thanh, truyền hình trên nhiều hạ tầng công nghệ, nhiều định dạng như: truyền hình mặt đất, Truyền hình Cab, truyền hình internet,… Và hệ thống sản xuất chương trình, truyền dẫn cùng được đồng bộ với công nghệ kỹ thuật số, nổi bật là thực hiện nhiều cuộc truyền hình trực tiếp khá thành công về nội dung và chất lượng hình ảnh.

Năm 2019, Đài PT&TH Trà Vinh đề ra nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng chương trình trên 2 làn sóng truyền hình và phát thanh để đáp ứng nhu cầu đồng thời thu hút đông hảo hơn nhiều đối tượng khán, thính giả xem và nghe Đài, chú trọng bám sát tôn chỉ mục đích, không vi phạm Luật Báo chí và bản quyền phát sóng. Song song đó, tăng cường xã hội hóa để sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình. Một nhiệm vụ quan trọng khác là tập trung tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị lớn của tỉnh và của đất nước cùng các mặt trên đời sống, sản xuất, phát triển kinh tế xã hội của nhân dân ở các địa phương trong tỉnh.

             Nhìn lại chặng đường đã qua mới thấy hết những nỗ lực không biết mệt mỏi của tập thể những người làm báo hình, báo nói tỉnh nhà đầy tâm huyết, yêu nghề, năng động và đầy trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Trên bước đường phát triển của mình, Đài PT&TH Trà Vinh luôn không ngừng nổ lực vươn lên, luôn tìm tòi, sáng tạo, từng bước cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng các chương trình, góp phần phục vụ tích cực công tác tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

     

Xuân Tuấn