Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ TT&TT năm 2016

09:26 PM 28/12/2016 In bài viết

20161228-u1.jpg

Toàn cảnh cuộc họp

Theo Báo cáo về tình hình ứng dụng CNTT của Bộ TT&TT trong năm 2016, công tác ứng dụng CNTT tại Bộ năm 2016 có nhiều điểm mới. Bộ đã ban hành các văn bản, quy định, quy chế về ứng dụng CNTT đầy đủ theo quy định. Hiện nay, Bộ đang tiếp tục xây dựng quy chế cung cấp thông tin và dịch vụ công trên Cổng thông tin điện tử và kiến trúc Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử. Hạ tầng kỹ thuật (tại các đơn vị và tại khu vực 18 Nguyễn Du) cơ bản đáp ứng nhu cầu kết nối Internet để điều hành, xử lý công việc qua mạng.

Về bảo đảm an toàn thông tin tại trụ sở Bộ: đã thiết lập các chính sách bảo đảm an toàn, có tính sao lưu dữ liệu quan trọng dự phòng theo định kỳ, có chế độ chạy sao lưu cho các máy chủ dịch vụ, có các đường truyền khác nhau để sẵn sàng thay thế khi xảy ra sửa chữa hay sự cố đường truyền; trang bị các thiết bị tường lửa để ngăn ngừa xâm nhập trái phép, ngăn chặn các mã độc cũng như kiểm soát và theo dõi lưu lượng hay hoạt động diễn ra trong mạng.

Về nhân lực công nghệ thông tin: so với đa số Bộ, ngành khác thì nhân lực CNTT tại Bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân doanh nghiệp: Bộ đã xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Hiện nay có 30/265 dịch vụ công được cung cấp trực tuyến từ mức độ 3 trở lên; trao đổi 55203 văn bản qua mạng và đã liên thông văn bản với VPCP; tỷ lệ cán bộ được cấp hòm thư điện tử là 92%; nâng cấp Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Về ứng dụng CNTT trong nội bộ, Bộ đã triển khai Hệ thống Thông tin nội bộ, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, cung cấp thông tin lên Cổng Thông tin điện tử, ứng dụng Quản lý kế toán - tài chính, … Định hướng xây dựng hệ thống văn bản quản lý điều hành trên nền webbase, tích hợp với hệ thống Thông tin nội bộ dùng chung SSO trong cơ quan Bộ. Hiện nay hệ thống đã được xây dựng xong đang thử nghiệm ở Trung tâm Thông tin và 1 đơn vị thuộc Bộ, cơ bản sẵn sàng với việc triển khai rộng tại các đơn vị của Bộ.

Về định hướng ứng dụng CNTT trong thời gian tới, đại diện Trung tâm Thông tin cho biết, năm 2017, sẽ tập trung xây dựng bổ sung dịch vụ công, triển khai hạ tầng CNTT dùng chung tại 115 Trần Duy Hưng, hệ thống giám sát an toàn thông tin tổng thể, hệ thống đăng nhập một lần, chuyển đổi hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Cục Tin học hóa, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục Tần số Vô tuyến điện, VNCERT cũng đã báo cáo với Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng một số vấn đề liên quan đến tình hình ứng dụng CNTT tại đơn vị, hệ thống nhân sự, ứng dụng CNTT tại cơ quan Bộ và các kinh nghiệm triển khai bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong cơ quan Bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đánh giá cao chuyển biến về tình hình ứng dụng CNTT tại Bộ trong thời gian qua với những nỗ lực và những kết quả mà Trung tâm Thông tin đã làm được trong năm 2016.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng chỉ đạo, Trung tâm Thông tin cần tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ lưỡng hơn, chi tiết hơn kế hoạch ứng dụng CNTT 2016, bám sát các nội dung Quyết định 509/QĐ-TTg về Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Bộ TT&TT điện tử giai đoạn 2016-2020, Quyết định 2287/QĐ-BTTTT ngày 21/12/2016 Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông để có đánh giá chi tiết và báo cáo Bộ trưởng, trong đó nêu rõ ưu nhược điểm, những vấn đề tồn tại của ứng dụng CNTT trong năm 2016.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện tốt các nội dung sau: Trung tâm Thông tin phối hợp với Cục Tin học hóa, Vụ Tổ chức Cán bộ phối hợp chặt chẽ để xác định chỉ số đánh giá về mức độ ứng dụng CNTT phù hợp với các nội dung đánh giá của Chính phủ cũng như cải cách hành chính để cải thiện chỉ số ứng dụng CNTT của Bộ cũng như cải cách hành chính phù hợp với tiêu chí của Chính phủ; Trung tâm Thông tin phối hợp với Cục Tin học hóa sớm hoàn thành kiến trúc chính phủ điện tử, đảm bảo yếu tố an toàn thông tin; Cục Tần số Vô tuyến điện, Vụ Kế hoạch Tài chính, Trung tâm Thông tin xây dựng báo cáo phương án sử dụng chung hạ tầng tại 115 Trần Duy Hưng, đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong công tác ứng dụng CNTT là việc dùng chung cơ sở hạ tầng, với việc kết nối được 3 trung tâm dữ liệu là 18 Nguyễn Du, 115 Trần Duy Hưng và Tòa nhà Cục Viễn thông.

Trung tâm Thông tin chủ trì, tiếp tục rà soát đánh giá mức độ hiệu quả của các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 đã được triển khai trong thời gian qua; bám sát vào các tiêu chí đánh giá của nhà nước về vấn đề sử dụng các dịch vụ này từ đó kiến nghị đề xuất triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 trong năm 2017.

Trung tâm Thông tin phối hợp với Văn phòng Bộ, Cục Tin học hóa,Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia tổ chức  tham quan, học hỏi kinh nghiệm triển khai, ứng dụng CNTT của Bộ Tài nguyên và Môi trường để trong năm 2017 từ đó rút ra kinh nghiệm trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ TT&TT trong việc hoàn thiện việc sử dụng văn bản điện tử, giảm thiểu tối đa văn bản giấy và ứng dụng chữ ký số trong hoạt động trao đổi công văn, giấy tờ.

Đối với việc sử dụng các hệ thống dùng chung, Thứ trưởng yêu cầu đánh giá rà soát hệ thống dùng chung, đưa ra kiến nghị, đề xuất nhằm đưa các hệ thống: thư điện tử, quản lý văn bản chỉ đạo điều hành, thông tin nội bộ vào áp dụng một cách hiệu quả.

Vụ Tổ chức Cán bộ, Văn phòng Bộ và Trung tâm Thông tin tập trung triển khai, xây dựng 2 cơ sở dữ liệu của Bộ về cán bộ công chức và quản lý tài sản, đồng thời cần chú trọng rà soát đảm bảo vấn đề chia sẻ dữ liệu dùng chung, đảm bảo tính hiệu quả, bảo mật của các cơ sở dữ liệu này.

Thu Hương (MIC)