Bảo hiểm Xã hội trao 2 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Bảo hiểm Xã hội trao 2 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, chiều 24/3, thay mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH), Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã trao 2 tỷ đồng ủng hộ "Quỹ phòng chống dịch Covid-19" thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Đời sống
Nhiều kết quả quan trọng tạo nền tảng vững chắc thực hiện BHXH toàn dân

Nhiều kết quả quan trọng tạo nền tảng vững chắc thực hiện BHXH toàn dân

Năm 2020 là năm thứ 2 thực hiện Nghị Quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH). Với quyết tâm đưa Nghị quyết 28 vào đời sống, ngành BHXH đã có nhiều nỗ lực, giải pháp cụ thể thực hiện mục tiêu BHXH toàn dân, tạo những chuyển biến tích cực."