Xác định rõ lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực TT&TT

05:00 PM 09/08/2017 In bài viết

Ngày 08/8/2017, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ TT&TT (Ban Chỉ đạo) giai đoạn 2016 - 2020.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn chủ trì phiên họp

Theo Vụ Quản lý doanh nghiệp (DN), Bộ TT&TT, ngày 25/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 707/QĐ-TTg, phê duyệt đề án "Cơ cấu lại DN nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020". Theo đó, Bộ TT&TT có trách nhiệm phê duyệt phương án cơ cấu lại các DN thuộc Bộ, gồm Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost); thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cơ cấu lại đối với Tập đoàn VNPT. Thời hạn hoàn thành trước 31/8/2017.

Để triển khai thực hiện Quyết định trên, ngày 4/8/2017, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký Quyết định số 1281/QĐ-BTTT thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển DN Bộ TT&TT giai đoạn 2016 - 2020 nhằm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả việc cơ cấu lại, thoái vốn, cổ phần hóa các DN thuộc Bộ TT&TT, do Bộ trưởng Trương Minh Tuấn làm Trưởng ban. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ TT&TT cũng ký Quyết định số 1284/QĐ-BTTT thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo.

Căn cứ tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước (DNNN), DN có vốn nhà nước, xây dựng danh mục DNNN thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa theo từng năm (giai đoạn 2017 - 2020) tại Quyết định số 58/2016/QĐ TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT&TT đã rà soát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về lộ trình cổ phần hóa các DN thuộc Bộ. Trên cơ sở đó, Thủ tướng đã có Công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 phê duyệt danh mục DNNN thuộc Bộ TT&TT hoàn thành cổ phần hóa (hoàn thành bán cổ phần lần đầu) theo từng năm như sau: MobiFone và VTC sẽ hoàn thành cổ phần hóa năm 2018, Tập đoàn VNPT hoàn thành năm 2019 và VNPost không thuộc đối tượng phải cổ phần hóa.

Toàn cảnh phiên họp

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp lần đầu tiên của Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đánh giá cao Tổ Giúp việc trong thời gian ngắn đã rất tích cực triển khai các công việc theo đúng chỉ đạo, từ phân loại doanh nghiệp theo tiêu chí, rà soát báo cáo lộ trình cổ phần hóa...

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn yêu cầu Ban chỉ đạo cần ban hành quy chế làm việc cũng như phân công công việc, nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên thuộc Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc. Ngoài ra, các lãnh đạo đơn vị tham gia Ban chỉ đạo phải có trách nhiệm đóng góp ý kiến chuyên sâu về từng lĩnh vực mình phụ trách và cả các lĩnh vực khác đối với các phương án tái cơ cấu, cổ phần hóa của các DN thuộc Bộ. Bộ trưởng cũng chỉ đạo một số công việc cần quan tâm trong thời gian tới, gồm: Lãnh đạo các đơn vị đều phải có trách nhiệm tham gia ý kiến vào phương án cổ phần hóa DN; Cần quan tâm quy trình thủ tục của tái cơ cấu, quan tâm phương án cổ phần hóa, phải tính đầy đủ, nhất là những giá trị vô hình của DN...

Lan Phương