Xây dựng chiến lược phát triển thông tin quốc gia đáp ứng cuộc CMCN 4.0

06:29 AM 07/10/2017 In bài viết

Ngày 6/10/2017, Bộ TTTT đã tổ chức họp ban soạn thảo Xây dựng chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thứ trưởng Bộ TTTT Hoàng Vĩnh Bảo, Trưởng Ban soạn thảo đã chủ trì cuộc họp.

Thứ trưởng Bộ TTTT Hoàng Vĩnh Bảo chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo

Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Bộ TTTT đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025 và tầm nhìn 2030.

Trong những năm qua, hệ thống thông tin không ngừng được phát triển và hiện đại hóa, chất lượng các sản phẩm, dịch vụ phát thanh, truyền hình, báo chí xuất bản được nâng cao, cơ bản đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân. Nhân lực trong lĩnh vực thông tin tăng nhanh trong thời gian qua, trình độ chính trị, kỹ năng nghiệp vụ cũng được nâng cao.

Trong hơn 10 năm trở lại đây, số lượng báo chí in đã tăng nhanh, từ 486 cơ quan báo, tạp chí với 606 ấn phẩm năm 2001, đến nay (tính đến tháng 12 năm 2016) cả nước đã có 859 cơ quan báo chí, trong đó có 199 báo (trung ương 86, địa phương 113); 660 tạp chí (trung ương 523, địa phương 137). Tính đến hết tháng 12/2016, cả nước có 135 báo, tạp chí điện tử, tăng 30 báo, tạp chí điện tử so với năm 2015, trong đó có 112 báo, tạp chí điện tử của cơ quan báo chí in và 23 báo, tạp chí điện tử độc lập. Ngoài hệ thống báo, tạp chí điện tử còn có 258 trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ quan báo chí và hơn 1600 trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Cả nước hiện có 71 đơn vị phát thanh, truyền hình, gồm 03 đài Trung ương và 64 đài phát thanh – truyền hình địa phương và 4 đơn vị hoạt động truyền hình không có hạ tầng phát sóng truyền hình riêng, với 268 kênh đã được cấp phép.

Nhân lực làm báo tăng nhanh trong thời gian vừa qua, từ 31.000 người năm 2010, lên gần 40.000 người năm 2016, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm khoảng 6,5%, tỷ lệ nhân lực làm báo có trình độ dưới đại học đã giảm.

Về Xuất bản, cả nước hiện có 60 Nhà xuất bản, trong đó có 49 NXB thuộc các cơ quan Trung ương và 11 NXB địa phương.

Việc thu hẹp khoảng cách về thụ hưởng thông tin của nhân dân giữa các vùng, miền được chú trọng, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đạo được tiếp cận với thông tin ngày một tốt hơn.

Tuy nhiên, theo đại diện của Cục Báo chí, thường trực Ban soạn thảo bên cạnh những thành tựu, hoạt động thông tin và hệ thống thông tin vẫn còn những tồn tại, hạn chế về tổ chức bộ máy và mô hình hoạt động của một số cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở chưa thống nhất, hiệu quả công tác thông tin chưa cao; Trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, ngoại ngữ của đội ngũ làm công tác thông tin, quản lý thông tin đã có nhiều tiến bộ nhưng còn chưa đáp ứng được nhu cầu đặt ra, chưa theo kịp tốc độ phát triển; Đang có sự mất cân đối giữa khả năng phát sóng truyền hình và năng lực sản xuất chương trình truyền hình địa phương, gây lãng phí về vùng phủ sóng truyền hình địa phương… Đặc biệt, các cơ quan báo chí còn đang đứng trước nguy cơ các cơ quan thích ứng với CNTT chậm.

Theo Dự thảo, mục tiêu đến năm 2025, 90% người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có thể đọc miễn phí báo in hoặc báo điện tử phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu; Giảm tỷ lệ mất cân đối trong thụ hưởng các sản phẩm báo in giữa các khu vực thành phố, thị xã và các vùng nông thôn, vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa xuống mức 60%/40%.

Dự kiến mục tiêu đến năm 2030, nhiều cơ quan báo chí in, điện tử hoạt động theo mô hình tòa soạn hội tụ, vận hành các hệ thống thông tin điện tử phù hợp với xu hướng công nghệ tiên tiến trên thế giới, các sản phẩm báo chí có chất lượng cao.

Báo nói báo hình mục tiêu đến năm 2025 tiếp tục nâng cao chất lượng sóng phát thanh, truyền hình, đảm bảo 100% dân số có khả năng nghe, xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thhiết yếu với chất lượng cao.

Tăng thời lượng phát sóng chương trình sản xuất trong nước của kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương; đạt tỷ lệ tối thiểu 70% tổng thời lượng phát sóng trong 1 ngày của từng kênh chương trình (trong đó, thời lượng chương trình tự sản xuất mới phải đạt tối thiểu 50% thời lượng các cương trình sản xuất trong nước); tỷ lệ thời lượng chương trình nước ngoài khai thác trên một số kênh chương trình không vượt quá 30% tổng thời lượng phát sóng trong 1 ngày của kênh đó…

Đến năm 2025, 100% các cơ quan hành chính nhà nước có trang thông tin điện tử thích ứng với thiết bị di động, dễ dàng tra cứu, sử dụng dịch vụ do chương trình Chính phủ điện tử cung ứng; Đẩy mạnh phát triển hạ tầng đồng bộ, tạo nền tảng phát triển ứng dụng CNTT theo hướng hiện đại để đáp ứng nhu cầu xây dựng đô thị thông minh, trường học thông minh…

Dự thảo cũng nêu một số giải pháp về bộ máy, nguồn nhân lực. Theo đó, cần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; tiêu chuẩn hóa các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan thông tin, đặc biệt là các cơ quan thông tin phục vụ công tác tuyên truyền thiết yếu của Đảng, Nhà nước. Đồng thời cần đầu tư kinh phí để tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng định kỳ nhằm nâng cao nhận thức, lý luận chính trị, ngoại ngữ, trình độ CNTT, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan thông tin, cán bộ phóng viên, biên tập viên, người làm công tác thông tin cơ sở và cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước. Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ứng dụng CNTT và truyền thông, nhằm phát triển thông tin mạng theo từng giai đoạn cụ thể.

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu tại buổi họp, ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết Chiến lược khi được ban hành có vai trò và tác động rất lớn. Theo đó, cần lưu ý một số điểm Chiến lược phải thể hiện được tầm nhìn, định hướng cho sự phát triển lâu dài, tránh bị lạc hậu, đáp ứng phát triển quốc gia thông minh, thành phố thông minh, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Trong khi đó, đại diện của Cục Viễn thông, Cục Tần số VTĐ cho biết cần quan tâm đến vấn đề an toàn thông tin. An toàn thông tin cũng nên được các cơ quan báo chí quan tâm và có cách thức để tuyên truyền đến nhiều bạn trẻ biết ứng xử trên mạng xã hội, đảm bảo an toàn thông tin.

 Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, thường trực Ban soạn thảo cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến của các thành viên Ban soạn thảo. Các mục tiêu của Dự thảo chiến lược sẽ được hoàn thiện, thể hiện sự cần thiết của chiến lược, gắn với cuộc CMCN 4.0.

Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ TTTT Hoàng Vĩnh Bảo chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ rà soát lại Dự thảo trước khi trình lãnh đạo Bộ xem xét, trong đó cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các thành viên Ban soạn thảo để thể hiện tầm chiến lược của văn bản này.

Lan Phương