Xếp hạng phát triển Chính phủ điện tử năm 2017: Nhiều yếu tố bất ngờ

12:44 PM 05/07/2018 In bài viết

Thứ trưởng Bộ TTTT, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Nguyễn Minh Hồng cho biết: “Kết quả xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT/xây dựng Chính phủ điện tử được công bố là cơ sở để các bộ, ngành, địa phương nắm được thực trạng, vị trí xếp hạng tương đối về mức độ ứng dụng CNTT của cơ quan, đơn vị mình, biết được những tồn tại, hạn chế để từ đó có kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại các cơ quan góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành và cải cách thủ tục hành chính góp phần cải thiện Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam”.

Báo cáo đánh giá và xếp hạng phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam 2017 nhằm mục đích đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong việc phát triển Chính phủ điện tử; quản lý, triển khai điều hành và cung cấp dịch vụ công tại các Bộ và cơ quan ngang bộ, các cơ quan Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2017. Kết quả báo cáo được xây dựng dựa trên 6 tiêu chí: Hạ tầng kỹ thuật CNTT; Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan; Trang/Cổng thông tin điện tử; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Cơ chế, chính sách và quy định cho ứng dụng CNTT; Nhân lực cho ứng dụng CNTT.

Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông, công bố bảng xếp hạng Chính phủ điện tử năm 2017

Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS), Hội Truyền thông số Việt Nam cho biết: “Với quan điểm chính quyền điện tử là cầu nối giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp, báo cáo đánh giá và xếp hạng phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam 2017 tập trung vào yếu tố cung cấp dịch vụ công trực tuyến đến người dân; tập trung đi sâu vào phân tích chỉ số thể hiện kết quả của quá trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến – số lượng hồ sơ trực tuyến được giải quyết, đặc biệt là ở hạng mục các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương”.

Theo đó, trong nhóm Bộ và cơ quan ngang Bộ, Bộ Tài chính là cơ quan đi đầu trong việc phát triển Chính phủ điện tử, với số lượng hồ sơ trực tuyến giải quyết trong năm là hơn 20 triệu hồ sơ, chiếm đại đa số tổng hồ sơ giải quyết.

Trong khi đó, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ xếp hạng nhất trong số các cơ quan thuộc Chính phủ trong hoạt động đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính, với hơn 166 triệu hồ sơ trực tuyến của dịch vụ Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm 2017.

Đặc biệt, trong nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thừa Thiên Huế vượt lên dẫn đầu cả nước về triển khai chính phủ điện tử, theo ngay sau đó là Đà Nẵng, Lâm Đồng, Quảng Ninh và TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, báo cáo còn chỉ ra rằng, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các tỉnh trong năm 2017 chưa cao. Thừa Thiên Huế mặc dù đứng đầu trong nhóm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhưng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến vẫn còn hạn chế, số lượng hồ sơ phát sinh thấp. Một vấn đề khác là khoảng cách giữa các tỉnh trong việc phát triển Chính phủ điện tử hiện nay cách khá xa nhau, điểm số của Thừa Thiên Huế (0,727) gấp đôi so với tỉnh đứng cuối bảng là Lai Châu (0,356).

Để giải quyết những vấn đề này, ông Nguyễn Quang Đồng đã đưa ra 3 khuyến nghị cơ bản. Đầu tiên đó là cần đồng bộ hóa, chuẩn hóa, giao diện cổng thông tin hành chính, hiện nay nhiều tỉnh, thành phố đều chạy 1-2 trang cổng thông tin dịch vụ trực tuyến, gây khó khăn cho người dân trong việc tiếp cận thông tin. Thứ hai, cần tập trung vào các dịch vụ hành chính công sát sườn, gần nhất với người dân và doanh nghiêp. Ông Đồng đã đưa ra 15 danh mục dịch vụ công trực tuyến như đăng ký hộ khẩu, khai sinh, khai tử,... mà phát sinh nhiều giao dịch nhất với người dân, nếu các dịch vụ này được đưa vào triển khai sẽ góp phần rút gọn và cải thiện đáng kể hiệu quả của các thủ tục hành chính. Vấn đề cuối cùng đó là các thách thức về thể chế, thực tế cơ sở dữ liệu cho các bộ, ngành chưa hợp nhất với nhau. Theo ông Đồng, thách thức nội bộ này còn lớn hơn nhiều so với thách thức kỹ thuật, và quyết tâm chính trị của từng tỉnh, thành phố chính là yếu tố quan trọng giúp họ có thể ngồi lại trao đổi với nhau và giải quyết vấn đề.

TH