Xử lý dữ liệu IoT cạnh: quyết định kinh doanh đúng đắn

Trong phần hỏi đáp bên dưới, Rob Milner, trưởng bộ phận Kết nối của công ty Cambridge Consulting, đã khám phá tầm quan trọng của việc xử lý dữ liệu IoT ở cạnh.
10:45 AM 08/10/2019 In bài viết này
 Xử lý dữ liệu IoT cạnh: quyết định kinh doanh đúng đắn

Processing IoT data at the edge: the right business decision image

Khi nhiều dữ liệu được tạo ra thông qua các thiết bị IoT, nó sẽ cần được xử lý ở cạnh.

Là một phần của phân tích Cạnh, Đám mây và IoT của Kỷ nguyên thông tin, chúng tôi đã nói chuyện với Rob Milner - người đứng đầu bộ phận Kết nối tại công ty công nghệ Anh quốc, Cambridge Consulting. Trong phần hỏi đáp dưới đây, ông đã thảo luận về cách xử lý luồng dữ liệu ngày càng tăng của ngành công nghiệp IoT, tầm quan trọng của cạnh và những nguy hiểm của việc chọn sai công nghệ khi triển khai nền tảng IoT.

Ngành công nghiệp IoT cần những gì từ các nhà cung cấp nền tảng để xử lý khối lượng dữ liệu và thiết bị khổng lồ để tăng quy mô cho IoT?

Điểm khó khăn cho nhiều thiết bị IoT là băng thông bị giới hạn bởi cả việc sử dụng hiệu quả năng lượng được lưu trữ (pin) hoặc năng lượng thu hoạch và phổ có sẵn để sử dụng. So với băng thông trung tâm dữ liệu, các công nghệ không dây tiết kiệm năng lượng có băng thông nhỏ. Chúng tôi tin rằng cách tiếp cận chính cho thách thức này sẽ là xử lý càng nhiều dữ liệu ở cạnh càng tốt. Chúng ta có một định nghĩa về cạnh là ranh giới giữa mạch tương tự tương tác với thế giới vật lý và mạch kỹ thuật số thực hiện khối lượng công việc tính toán và học máy.

Khi IoT được mở rộng, một công nghệ điều phối thích hợp sẽ rất cần thiết để đóng vai trò tương tự như Kubernetes trong đám mây nhưng được tối ưu hóa cho các thiết bị IoT. Điều này cho phép cân bằng tài nguyên cạnh so với tài nguyên đám mây với cấu hình linh hoạt hơn cho nhu cầu của ứng dụng cụ thể và các kịch bản trước mắt.

Làm thế nào các nền tảng này giúp các tổ chức kiếm tiền từ các ứng dụng IoT mà không bị  chìm đắm trong một biển dữ liệu IoT?

“Kiếm tiền từ dữ liệu như thế nào” sẽ cung cấp trọng tâm cần thiết để xác định những gì cần lưu trữ và những gì cần bỏ qua. Vấn đề với IoT là bạn có thể làm được khá nhiều thứ và có một mô hình dịch vụ khả thi về mặt thương mại và cho phép bạn xác định những gì bạn nên làm. Kiếm tiền và đặc biệt là ngành dịch vụ cũng sẽ có lợi ích trong việc cải thiện bảo mật vì điều này sẽ làm tăng nhu cầu sử dụng các dịch vụ và bảo vệ dữ liệu, về mặt lịch sử, đây là điểm yếu của việc triển khai IoT khi doanh thu tập trung vào việc bán thiết bị và bảo mật được xem như một phương tiện gia tăng chi phí.

Các tổ chức phải đối mặt với bao nhiêu thách thức nếu họ lựa chọn sai công nghệ và phương pháp tiếp cận khi nói đến nền tảng IoT, chi phí và hiệu suất của nó? Đó có phải là nguy cơ của việc la chọn sai làm của những người ra quyết định hay không?

Quyết định sai có thể là một chỉ số cho thấy bạn có một số giải pháp thú vị nhưng chưa có sự hiểu biết rõ ràng về vấn đề. Nếu tình hình kinh doanh tốt hầu hết các câu hỏi về công nghệ đều được trả lời và có lý do rõ ràng. Nói cách khác, nếu bạn đã xác định rõ những gì bạn muốn đạt được, bạn sẽ lựa chọn đúng công nghệ bạn cần. Chúng tôi thấy mỗi cải tiến ở các khía cạnh khác nhau như chi phí, phạm vi phủ sóng và khả năng học máy đã tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh hơn bằng cách làm cho chúng có lợi nhuận. Vẫn có những quyết định về công nghệ được đưa ra, nhưng chúng phải giống với quyết định mà các công ty đưa ra trong các lĩnh vực kinh doanh, chẳng hạn như những công nghệ bạn sử dụng cho các giải pháp CNTT hoặc nền tảng web.

Anh Học