100% UBND cấp sở, ngành, huyện dùng phần mềm quản lý văn bản

Nghệ An Đẩy mạnh cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đáp ứng nhu cầu thực tế, công khai, minh bạch, phục vụ mọi lúc, mọi nơi.
14:40 PM 01/11/2019 In bài viết này

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tại Nghệ An đã đạt được các kết quả như sau:

Đối với hạ tầng công nghệ thông tin: Kết nối băng thông rộng, chất lượng cao đến 90% các xã, phường, thị trấn, cơ sở giáo dục; Từng bước triển khai các cơ sở dữ liệu trọng điểm cơ bản như: dân cư, doanh nghiệp, bản đồ nền, đất đai, xây dựng; Xây dựng Trung tâm dữ liệu của tỉnh; Nâng cấp hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến với chất lượng HD; Triển khai mở rộng hệ thống chứng thư số cho tất cả các sở, ban, ngành huyện.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước: Xây dựng khung kiến trúc Chính phủ điện tử tỉnh Nghệ An; 100% uỷ ban nhân dân cấp sở, ngành, huyện dụng phần mềm quản lý văn bản, phần mềm một cửa điện tử liên thông; 90% cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, huyện chỉ đạo điều hành công việc qua phần mềm; 50% văn bản (trừ văn bản mật) trao đổi dưới dạng điện tử, đồng thời được ký số; 100% cán bộ, công chức của tỉnh sử dụng hộp thư điện tử công vụ để trao đổi văn bản, công việc; 90% Trung tâm Y tế từ tuyến xã vận hành tốt hệ thống phần mềm quản lý khám, chữa bệnh, quản lý tổng thể bệnh viện.

Ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ người dân và doanh nghiệp: cung cấp 100% dịch vụ hành chính công trực tuyến mức 1, mức 2; 50% các dịch vụ hành chính công trực tuyến quan trọng ở mức 3, 10% số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp tỉnh, cấp huyện.

Nguồn nhân lực công nghệ thông tin: Hầu hết cán bộ công chức, viên chức và người lao động sử dụng thành thạo máy tính trong công việc; 70% các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện có cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin.

Tuấn Trần
Xem thêm