6 Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương sẽ kiểm tra ATTP tại 12 tỉnh, thành phố

Theo Kế hoạch số 2069/KH-BCĐTƯATTP của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về An toàn thực phẩm (ATTP) năm 2021 và cao điểm Tháng hành động vì ATTP năm 2021, 6 Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương sẽ được thành lập kiểm tra ATTP tại 12 tỉnh, thành phố.

Bình Minh
09:47 AM 17/03/2021
In bài viết này

Chia sẻ bài viết này

Những địa phương nằm trong diện kiểm tra

Cụ thể, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP Trung ương giao các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức.

Theo đó, Đoàn số 1: Cục An toàn thực phẩm chủ trì, phối hợp Tổng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương), Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Bộ Khoa học và Công nghệ), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia tiến hành kiểm tra tại 02 tỉnh: Điện Biên, Lai Châu.

6 đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương sẽ kiểm tra ATTP tại 12 tỉnh, thành phố - Ảnh 1.

Thực phẩm tại các siêu thị mặc dù có kiểm soát đầu vào nhưng vẫn cần kiểm tra ATTP ngẫu nhiên. (Ảnh: Bình Minh)

Đoàn số 2: Thanh tra Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Cục An toàn thực phẩm, Tổng cục Quản lý thị trường, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện Y tế Công cộng TP. Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra tại 02 tỉnh: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương.

Đoàn số 3: Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Bộ Khoa học và Công nghệ), đơn vị kiểm nghiệm thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành kiểm tra tại 02 tỉnh, thành phố: Kiên Giang, Cà Mau.

Đoàn số 4: Cục Thú y chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường- C05 (Bộ Công an), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đơn vị kiểm nghiệm thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành kiểm tra tại 02 tỉnh: Hà Nội, Lạng Sơn.

Đoàn số 5: Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công thương) chủ trì phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Tổng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện Pasteur Nha Trang tiến hành kiểm tra tại 02 tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận.

Đoàn số 6: Tổng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ Y tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia tiến hành kiểm tra tại 02 tỉnh, thành phố: Nam Định, Thái Bình.

Bên cạnh 6 Đoàn liên ngành Trung ương, các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương giao các đơn vị chức năng kiểm tra đột xuất tại các tỉnh, thành phố nhằm triển khai hiệu quả Tháng hành động.

Nhiều nội dung chấp hành các điều kiện ATTP sẽ được kiểm tra

Theo kế hoạch, các đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tập trung kiểm tra: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (đối với những cơ sở thuộc diện phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP); Giấy cam kết sản xuất thực phẩm an toàn (đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ). Giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

6 đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương sẽ kiểm tra ATTP tại 12 tỉnh, thành phố - Ảnh 2.

Hoạt động chuyên chở thịt gia súc bằng phương tiện thô sơ không đảm bảo vệ sinh ATTP vẫn diễn ra tại Hà Nội. (Ảnh : Bình Minh)

Cùng với đó là việc thực hiện các quy định về tự công bố sản phẩm/đăng ký bản công bố sản phẩm, trình tự công bố sản phẩm, phiếu kết quả kiểm nghiệm và các hồ sơ, tài liệu pháp lý quy định tại Chương II và Chương III Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018.

Các nội dung như việc chấp hành nhãn sản phẩm thực phẩm đối với những sản phẩm thuộc diện phải ghi nhãn; về quảng cáo đối với các nhóm thực phẩm phải đăng ký nội dung trước khi thực hiện quảng cáo quy định tại Điều 26 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018; vấn đề truy xuất nguồn gốc sản phẩm và điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, thực phẩm cũng sẽ được tập trung kiểm tra.

Trường hợp cần thiết, các đoàn kiểm tra sẽ lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP theo quy định. Nếu xác định được vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP ở các cấp

Mục đích của các Đoàn kiểm tra liên ngành của Trung ương nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP ở các cấp, thông qua hoạt động kiểm tra, hậu kiểm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm. Kiểm tra, đánh giá việc triển khai Tháng hành động vì ATTP năm 2021 của các cấp, các ngành theo chủ đề Tháng hành động năm 2021.

Thông qua đợt kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ATTP.