Bắc Giang nâng tiêu chí ở xã đạt chuẩn nông thôn mới

Qua 10 năm triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay diện mạo nông thôn của tỉnh Bắc Giang đã có những đổi thay mạnh mẽ. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên qua từng năm. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí để xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu bền vững ở những xã đã đạt chuẩn.

Đỗ Thêu
09:19 AM 19/08/2020
In bài viết này

Chia sẻ bài viết này

Bắc Giang: Nâng chất tiêu chí, nhân rộng nông thôn mới kiểu mẫu - Ảnh 1.

Làng nghề mây tre đan tại xã nông thôn mới Tăng Tiến, huyện Việt Yên. Ảnh: Việt Hưng.

Thu nhập của người dân gấp 1,3 lần so với yêu cầu

Nét nổi bật trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bắc Giang thời gian qua là huy động nguồn lực cho phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh đã có sự chuyển biến rõ nét về hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển sản xuất. Thu nhập của người dân tăng cao, bình quân đạt trên 45 triệu đồng/người/năm, gấp 1,3 lần so với yêu cầu tiêu chí (yêu cầu tiêu chí thu nhập bình quân trên người/năm ở xã đạt chuẩn nông thôn mới là 36 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh còn dưới 3%.

Phát triển bền vững nông thôn mới

Không dừng ở những thành tựu đã đạt được, tỉnh Bắc Giang quyết tâm thực hiện nâng cao và phát triển bền vững nông thôn mới ở các địa phương đã về đích. Theo đó, căn cứ thực tế các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, UBND tỉnh giao cho mỗi xã chọn 1 thôn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu làm điểm để rút kinh nghiệm nhân ra toàn xã.

UBND tỉnh Bắc Giang cũng ban hành quyết định quy định 7 tiêu chí thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu gồm: Giao thông; vệ sinh môi trường; phát triển sản xuất; nhà ở, vườn hộ gia đình; nhà văn hóa, khu thể thao thôn; y tế; hệ thống chính trị, an ninh trật tự xã hội. Ở mỗi tiêu chí lại có tiêu chí phụ. Ví như đường trục cứng hóa phải có bề mặt rộng 3,5m, có điện chiếu sáng, có đường hoa, cây xanh…

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chánh Văn phòng Nông thôn mới - Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Giang cho biết: Dự kiến, hết năm 2020, tỉnh phấn đấu có 8 xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Từ đó, tạo hạt nhân nhân rộng ra toàn tỉnh trong những năm tiếp theo.

Bắc Giang: Nâng chất tiêu chí, nhân rộng nông thôn mới kiểu mẫu - Ảnh 2.

Cảnh quan đường làng ngõ xóm văn minh, sạch đẹp (nông thôn mới kiểu mẫu) ở thôn Ngọt – xã Hồng Giang huyện Lục Ngạn. Ảnh Vũ Đoàn

Theo đó, Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm nâng cao chất lượng tiêu chí ở xã đạt chuẩn nông thôn mới để khi đạt chuẩn phải thực sự nổi bật so với các xã còn lại trên mọi lĩnh vực. Tỉnh chú trọng làm tốt quy hoạch vùng huyện, xác định rõ lợi thế, thế mạnh của các xã để phát triển đúng hướng như: vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, chuyên canh sản phẩm chủ lực, tiểu thủ công nghiệp, cụm công nghiệp...; đồng thời, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân.

Tỉnh cũng tập trung nguồn lực để hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, giao thông, thủy lợi nội đồng, tạo thuận lợi vận chuyển hàng hóa.

Bên cạnh đó, tỉnh áp dụng mạnh mẽ cơ giới hóa và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, trọng tâm là vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh, ứng dụng công nghệ cao theo quy hoạch được duyệt… và tiếp tục vận động người dân thực hiện dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất xây dựng cánh đồng lớn, vùng sản xuất hàng hóa tập trung để thu hút doanh nghiệp vào đầu tư.

Trong năm 2020, tổng nguồn vốn tỉnh dự kiến huy động đầu tư trực tiếp cho Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn khoảng trên 947 tỷ đồng. Trong số này, tỉnh đã phân bổ trên 4,7 tỷ đồng hỗ trợ các huyện, thành phố thực hiện 19 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ để 12 nông sản xác lập quyền sở hữu công nghiệp, có tem nhãn, bao bì sản phẩm truy xuất nguồn gốc.

Đến nay, có 2 dự án phát triển sản xuất hoàn thành, 10 dự án đang thực hiện, 7 dự án thực hiện trong vụ Đông (ở các huyện Lục Nam, Hiệp Hòa, Lạng Giang và TP. Bắc Giang); có 3 nông sản đã hoàn thành, 9 sản phẩm đang thực hiện…

Cùng với đó, tỉnh Bắc Giang hiện đang đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) để khai thác tiềm năng, lợi thế của từng địa phương; mỗi xã có tối thiểu 1 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh gắn với xây dựng thương hiệu, mẫu mã, bao bì đóng gói, tem truy xuất nguồn gốc.

Tỉnh nghiên cứu, ban hành cơ chế chính sách, tăng nguồn lực đầu tư cho khu vực nông thôn, nhất là chính sách hỗ trợ sản xuất nông sản sạch, an toàn, hữu cơ, cơ giới hóa nông nghiệp; thu hút các dự án nhà máy sản xuất, chế biến nông sản hướng đến xuất khẩu gắn với vùng nguyên liệu theo quy hoạch và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Với những giải pháp cụ thể, quyết liệt trên, tin tưởng rằng, mục tiêu nâng chất nông thôn mới, hướng tới nhân rộng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu sẽ là mục tiêu đạt được trong tương lai gần đối với tỉnh Bắc Giang.