Bắc Giang phát động thi tìm hiểu cải cách TTHC, DVC trực tuyến

Nhằm phổ biến rộng rãi công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và tìm giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công (DVC) trực tuyến, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách TTHC và DVC trực tuyến” trên địa bàn tỉnh năm 2020.
14:54 PM 06/05/2020 In bài viết này

Đối tượng dự thi được chia thành 02 nhóm: Nhóm bắt buộc gồm các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh); Nhóm khuyến khích tham dự cuộc thi gồm công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đủ 15 tuổi trở lên.

Cuộc thi này không dành cho đối tượng là thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Tổ ra đề thi, Tổ thẩm định đề thi, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm thi trắc nghiệm.

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ là những cơ quan bắt buộc tham gia Ban Tổ chức và Tổ Thư ký cuộc thi.

Văn phòng UBND tỉnh được giao là cơ quan thường trực Ban Tổ chức cuộc thi có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Thể lệ, thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký cuộc thi; trực tiếp điều hành Tổ Thư ký cuộc thi; xây dựng chuyên mục và phần mềm thi trực tuyến trên Cổng DVC tỉnh.

Bắc Giang phát đông cuộc thi: Tìm hiểu về cải cách TTHC và DVC trực tuyến - Ảnh 1.

DVC trực tuyến tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân khi giải quyết TTHC. Ảnh:XT.

Công tác chuẩn bị được thực hiện từ nay đến hết tháng 8/2020. Cuộc thi dự kiến tổ chức trong tháng 9, 10 năm 2020. Kết quả tham gia cuộc thi của các cơ quan, đơn vị, địa phương dự kiến sẽ được sử dụng làm căn cứ đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính cuối năm.

Trước đó, để bảo đảm hạ tầng thông tin cho giao dịch trực tuyến, Sở TT&TT tỉnh đã hoàn thành việc kết nối Cổng DVC của tỉnh với Cổng DVC quốc gia, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân ở trong và ngoài tỉnh khi giải quyết TTHC. Cổng DVC của tỉnh đang cung cấp 176 DVC trực tuyến, trong đó có 131 DVC mức độ 3 và 45 DVC mức độ 4. Ngoài ra, Bưu điện tỉnh và các huyện, thành phố cũng bố trí lực lượng sẵn sàng nhận kết quả giải quyết TTHC từ bộ phận một cửa để chuyển trả theo địa chỉ của tổ chức, công dân đăng ký.

Theo thống kê từ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, từ đầu tháng 3 đến nay, có gần 1,5 nghìn hồ sơ giải quyết trực tuyến, tăng nhiều so với trước, trong đó tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: Đầu tư, giao thông, vận tải, điện lực, thuế...

Trường Thanh
Xem thêm