Bộ TT&TT bổ nhiệm 9 cán bộ lãnh đạo cho 5 đơn vị

Bộ TT&TT đã công bố bổ nhiệm lãnh đạo cho 5 đơn vị thuộc Bộ gồm: Viện Chiến lược TT&TT, Trung tâm Thông tin, Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia (NEAC), Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông (BCVT) và Cục Viễn thông.
18:37 PM 13/08/2020 In bài viết này

Chiều ngày 13/8/2020, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Phan Tâm, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT, Thứ trưởng Bộ TT&TT đã chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT và các đơn vị có cán bộ được bổ nhiệm lại, công nhận tập sự cấp phó.

Hội nghị đã công bố các quyết định gồm: Quyết định số 1285/QĐ-BTTTT ngày 29/7/2020 bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Minh Sơn giữ chức Viện trưởng Viện Chiến lược TT&TT kể từ ngày 12/3/2020.

Quyết định số 1278/QĐ-BTTTT ngày 29/7/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT kéo dài thời gian giữ chức Giám đốc Trung tâm Thông tin đối với ông Võ Quốc Trường kể từ ngày 21/5/2020 cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Quyết định số 1282/QĐ-BTTTT ngày 29/7/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lã Hoàng Trung – Giám đốc Trung tâm Chứng thực Điện tử quốc gia kể từ ngày 11/6/2020.

Quyết định số 1276/QĐ-BTTTT ngày 29/7/2020 bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Hoài Bắc giữ chức Phó Giám đốc Học viện Công nghệ BCVT, Bộ TT&TT kể từ ngày 22/5/2020.

Quyết định số 1274/QĐ-BTTTT ngày 29/7/2020 bổ nhiệm có thời hạn ông Tân Hạnh giữ chức Phó Giám đốc Học viện Công nghệ BCVT, Bộ TT&TT kể từ ngày 29/6/2020.

Quyết định số 1274/QĐ-BTTTT ngày 29/7/2020 bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Tuấn Lâm giữ chức Phó Giám đốc Học viện Công nghệ BCVT, Bộ TT&TT kể từ ngày 29/6/2020.

Bộ TT&TT bổ nhiệm 9 cán bộ lãnh đạo cho 4 đơn vị - Ảnh 1.

Thứ trưởng Phan Tâm (giữa) trao các quyết định bổ nhiệm cho các ông Nguyễn Minh Sơn, Võ Quốc Trường, Lã Hoàng Trung, Tân Hạnh, Đặng Hoài Bắc (từ phải sang)

Quyết định số 1277/QĐ-BTTTT ngày 29/7/2020 bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Quang Anh giữ chức Phó Giám đốc Học viện Công nghệ BCVT, Bộ TT&TT kể từ ngày 22/5/2020.

Quyết định số 985/QĐ-BTTTT ngày 11/6/2020 kéo dài thời gian giữ chức Phó Giám đốc Học viện Công nghệ BCVT, Bộ TT&TT đối với ông Hoàng Đăng Hải kể từ ngày 1/6/2020 cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Quyết định số 1288/QĐ-BTTTT ngày 29/7/2020 công nhận tập sự Phó Cục trưởng Cục Viễn thông đối với ông Nguyễn Minh Thắng, Trưởng phòng Tài Nguyên và Thông tin thống kê, Cục Viễn thông. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ TT&TT bổ nhiệm 9 cán bộ lãnh đạo cho 4 đơn vị - Ảnh 2.

Thứ trưởng Phan Tâm (giữa) trao các quyết định cho các ông Vũ Tuấn Lâm, Đặng Hoàng Hải, Trần Quang Anh, Nguyễn Minh Thắng (từ phải sang)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí cán bộ được bổ nhiệm bày tỏ sự vui mừng được Lãnh đạo Bộ TT&TT tin tưởng giao nhiệm vụ, trọng trách mới và cam kết nỗ lực, phấn đấu ở cương vị mới, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển của Bộ và của ngành TT&TT.

Bộ TT&TT bổ nhiệm 9 cán bộ lãnh đạo cho 4 đơn vị - Ảnh 3.

Thứ trưởng Phan Tâm chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm

Thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Phan Tâm chúc mừng các đồng chí cán bộ được bổ nhiệm, nhận nhiệm vụ mới và nhấn mạnh bên cạnh những thuận lợi, các đồng chí cán bộ được bổ nhiệm lại đợt này sẽ có nhiều trọng trách lớn ở phía trước.

Theo đó, Thứ trưởng yêu cầu các đồng chí được bổ nhiệm nhanh chóng tiếp cận với công việc mới, phát huy tinh thần vượt khó, năng động sáng tạo, tìm ra cách làm mới, cách suy nghĩ mới trong công việc.

Đối với các cán bộ được bổ nhiệm của Học viện công nghệ BCVT, Thứ trưởng Phan Tâm cho biết: Các cán bộ trên là những cán bộ có năng lực, am hiểu lĩnh vực khoa học, công nghệ (KHCN) và đào tạo. Theo đó, Thứ trưởng yêu cầu các đồng chí Phó Giám đốc Học viện sẽ tiếp tục đoàn kết, cùng đồng hành với Ban Giám đốc, Hội đồng Học viện xây dựng Học viện ngày càng có uy tín trong và ngoài nước về lĩnh vực đào tạo ICT. Học viện phấn đấu chỉ số KHCN sẽ xếp Top 10 các trường Đại học Việt Nam và phấn đấu Học viện trở thành nơi cung cấp nguồn nhân lực ICT chất lượng cao cho xã hội.

Đối với Viện trưởng Viện Chiến lược TT&TT, Thứ trưởng yêu cầu trong thời gian tới đồng chí Nguyễn Minh Sơn tiếp tục phát huy vai trò là Viện trưởng, cùng tập thể Lãnh đạo Viện tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Bộ nhiều giải pháp, đề tài, đề án chiến lược cho 6 lĩnh vực quản lý của ngành TT&TT.

Đối với Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thứ trưởng yêu cầu đồng chí Võ Quốc Trường tiếp tục nỗ lực xây dựng Trung tâm ngày càng phát triển, đóng góp vào triển khai chính phủ điện tử tại Bộ, hướng tới chính phủ số.

Đối với Giám đốc NEAC, Thứ trưởng tin tưởng, với sức trẻ và năng lực của mình, đồng chí Lã Hoàng Trung tiếp tục phấn đấu để Trung tâm đóng góp nhiều hơn nữa cho lĩnh vực định danh và xác thực điện tử, đóng góp vào chuyển đổi số quốc gia.

Giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Minh Thắng, Thứ trưởng yêu cầu đồng chí Thắng phấn đấu, đóng góp cho sự phát triển của lĩnh vực viễn thông, chuyển đổi hạ tầng viễn thông thành hạ tầng số.

Lan Phương
Xem thêm