Bước đột phá của Ngành Tài chính nhờ ứng dụng CNTT, cải cách TTHC

Trong những năm vừa qua, nhờ ứng dụng CNTT, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực Tài chính - ngân sách đã được Bộ Tài chính đặc biệt chú trọng và đạt được những bước tiến lớn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành, đồng thời góp phần quan trọng cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh của đất nước.
20:27 PM 07/11/2020 In bài viết này

Nỗ lực cải cách TTHC và ứng dụng CNTT góp phần cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh 

Theo Bộ Tài chính, trong những năm vừa qua, công tác hiện đại hóa trong lĩnh vực tài chính - ngân sách đã được Bộ Tài chính đặc biệt chú trọng và đã đạt được những bước tiến lớn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành. Kết quả tích cực có thể thấy trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, được xã hội, cộng đồng doanh nghiệp (DN) và các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Trong công tác ứng dụng CNTT, hiện đại hóa ngành Tài chính, Cục Tin học và Thống kê Tài chính (Bộ Tài chính), Cục CNTT (Tổng cục Thuế), Cục CNTT và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) và Cục CNTT (Kho bạc Nhà nước) là các tập thể tiêu biểu, đã có nhiều thành tích đóng góp trong việc triển khai ứng dụng CNTT, hiện đại hóa ngành Tài chính.

Cụ thể, trong lĩnh vực thuế, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục thuế trực thuộc. Số DN sử dụng dịch vụ là 99,9%.

Hiện nay, các đơn vị trong ngành Thuế đã phối hợp 55 ngân hàng thương mại và 63 Cục Thuế triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử, với tỷ lệ DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 99,8%. Dịch vụ hoàn thuế điện tử được mở rộng triển khai cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế tại 63 tỉnh, thành phố với 96,8% DN tham gia sử dụng…

Trong lĩnh vực kho bạc, hệ thống thanh toán song phương điện tử đã triển khai thành công và phối hợp thu ngân sách trên toàn quốc với bốn hệ thống ngân hàng thương mại cho toàn bộ các Kho bạc nhà nước cấp huyện trong hệ thống kho bạc nhà nước và Sở giao dịch Kho bạc nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý quỹ ngân sách.

Với những kết quả trên, từ năm 2016 đến nay, Bộ Tài chính luôn duy trì vị trí cao trong khối các bộ, ngành về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT. Trong bốn năm liên tiếp, từ năm 2016 đến năm 2019, Bộ Tài chính giữ vị trí đứng đầu trong khối các bộ, ngành về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT (ICT Index).

Những nỗ lực cải cách TTHC và ứng dụng CNTT trong ngành Tài chính thực sự góp phần quan trọng cho việc cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh của đất nước.

Ứng dụng CNTT đã tạo ra những thành tích nổi bật

Theo Tổng cục Hải quan, thanh toán điện tử (E-payment) là Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 được đơn vị triển khai cách đây 3 năm. Với hình thức này, DN có thể nộp tiền thuế vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện, bảo đảm thông tin nộp tiền được thanh khoản thuế kịp thời, chính xác. Giảm thời gian nộp thuế, đồng thời thông quan hàng hóa ngay sau khi nộp thuế, DN rút ngắn được rất nhiều thời gian hoàn thành thủ tục hải quan (TTHQ).

Bước đột phá của Ngành Tài chính nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách TTHC - Ảnh 1.

Ứng dụng CNTT đã tạo ra những thành tích nổi bật của Tổng cục Hải quan. Ảnh HT

Trong thời gian qua, hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS đã được triển khai thực hiện tại 100% Cục, Chi cục Hải quan trong phạm vi cả nước, với 99,65% DN tham gia thực hiện. Đến nay, tất cả TTHQ cơ bản đã được tự động hóa với thời gian xử lý bộ hồ sơ hải quan chỉ từ một tới ba giây.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến thời điểm hiện tại, số thu ngân sách bằng phương thức điện tử đạt 97,1% tổng số thu ngân sách, cao gấp hơn 1,5 lần so với giai đoạn 2011-2015.

Có thể khẳng định, ứng dụng CNTT đã tạo ra những thành tích nổi bật của Tổng cục Hải quan trong giai đoạn 2016 - 2020. Năm 2019, đơn vị này đã được Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) trao Giải thưởng "Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc năm 2019".

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT đã trở thành phong trào thi đua được triển khai rộng rãi tại các đơn vị của Bộ Tài chính. Trong giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Tài chính đã phát động phong trào thi đua "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT xây dựng Bộ Tài chính điện tử", triển khai ứng dụng sâu rộng công nghệ trong hầu hết các hoạt động nghiệp vụ, quản lý nhà nước của ngành.

Trong đó, Bộ Tài Chính đã thực hiện xây dựng Chính phủ điện tử ngành Tài chính, xây dựng hệ thống thông tin báo cáo kết nối với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, triển khai chương trình quản lý văn bản điều hành eDocTC, xây dựng chương trình quản lý văn bản và điều hành trên nền tảng ứng dụng di động, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến...

Bộ Tài chính cũng triển khai phần mềm quản lý thi đua - khen thưởng và triển khai ứng dụng trong toàn Ngành, giúp cho công tác thi đua khen thưởng của Ngành được triển khai một cách hiệu quả, đồng bộ và thông suốt.

Tại các đơn vị, việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT cũng trở thành phong trào thi đua được triển khai đồng bộ. Kho bạc nhà nước cũng phát động phong trào thi đua "Tập trung nguồn lực thực hiện thành công Chiến lược phát triển Kho bạc nhà nước; đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa theo định hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thực hiện tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao".

Việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về ứng dụng CNTT trong ngành Tài chính cho thấy sự thay đổi tích cực trong công tác quản lý nhà nước, trở thành phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả rõ rệt cho toàn xã hội, tạo thuận lợi cho người dân và DN.

Trường Thanh
Xem thêm