Chuyển đối số: Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam

Chuyển đổi số không phải là một đích đến mà chính là hành trình của mỗi doanh nghiệp từng bước đi tới những giá trị cốt lõi mình cũng như của khách hàng, xã hội. Hành trình đó cần sự vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt của của mỗi doanh nghiệp, đồng thời phải có những bệ đỡ, đòn bẩy từ phía Nhà nước.

Lan Anh
19:24 PM 21/07/2021
In bài viết này

Chia sẻ bài viết nàyNguồn: tapchicongthuong.vn