Dòng sự kiện

Công bố kết quả đo kiểm 4G của ba nhà mạng tại Hà Nội

Cục Viễn thông, Bộ TTTT mới đây đã công bố kết quả đo kiểm chất lượng 4G LTE của 3 nhà mạng Viettel, MobiFone, VNPT/Vinaphone tại khu vực Hà Nội. Việc đo kiểm chia làm 2 đợt.
18:02 PM 05/02/2019 In bài viết này

Đợt đo kiểm đầu tiên được Cục Viễn thông tiến hành trong thời gian từ ngày 18/12 - 21/12/2018. Đợt thứ 2 từ ngày 24/12 - 27/12/2018.

Cục Viễn thông đo kiểm 4G với 5 chỉ số cơ bản như độ sẵn sàng của mạng vô tuyến, tỷ lệ truy cập thành công dịch vụ, tỷ lệ truyền tải dữ liệu bị rơi, tốc độ tải dữ liệu xuống và lên trung bình, tỷ lệ truyền tải dữ liệu bị rơi, tốc độ tải dữ liệu (gồm: tốc độ tải xuống trung bình, tốc độ tải lên trung bình và tỷ lệ (%) số mẫu có tốc độ tải xuống lớn hơn hoặc bằng tốc độ tải dữ liệu hướng xuống tối thiểu trong vùng cung cấp dịch vụ đạt tốc độ tải xuống tối thiểu 05 Mbit/s).

Theo đó, kết quả đo kiểm cho thấy độ sẵn sàng của mạng vô tuyến và tỷ lệ truy nhập thành công của dịch vụ đều đạt 100%.

Ảnh minh họa

Chỉ tiêu quan trọng nhất để phản ánh chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất là tốc độ tải dữ liệu, các doanh nghiệp của Việt Nam đều vượt xa mức công bố 1 Mbit/s. Chỉ tiêu thời gian trễ truy nhập trung bình ở mức cao, tỷ lệ truyền tải dữ liệu bị rơi của tất cả các nhà mạng đã cho thấy trên địa bàn đo kiểm các doanh nghiệp có vùng phủ sóng tốt. Tất cả các kết quả đo kiểm này đã được Cục Viễn thông đăng tải công khai trên website của Cục Viễn thông.

Theo kết quả công bố của Cục Viễn thông thì nhà mạng MobiFone đang là nhà mạng có tốc độ 4G nhanh nhất tại khu vực Hà Nội. Cụ thể, mạng MobiFone có tốc độ tải xuống trung bình đạt 39,04 Mbit/s và tốc độ tải lên trung bình là 29,59 Mbit/s. Trong khi đó, nhà mạng VNPT/Vinaphone đạt tốc độ tải xuống trung bình là 24,72 Mbit/s và tải lên là 23,80 Mbit/s. Nhà mạng Viettel đạt tốc độ tải xuống trung bình là 22,65 Mbit/s và tải lên là 21,79 Mbit/s. Đây là 2 chỉ số quan trọng nhất trong các chỉ số đo kiểm để đánh giá tốc độ dịch vụ 4G của các nhà mạng.

Trước đó, từ ngày 14/6 - 25/6/2018, Cục Viễn thông thực hiện đo kiểm mạng 3G tại các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Trị, Quảng Bình, Bến Tre và Tiền Giang của các nhà mạng. Việc đo kiểm chất lượng 3G và 4G của các nhà mạng của cơ quan quản lý để đánh giá chất lượng dịch vụ, đồng thời yêu cầu các nhà mạng thực hiện theo đúng cam kết để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

LP
Xem thêm