đại sứ đặc mệnh

  • Những tấm lòng vàng hải ngoại hướng về đồng bào miền Trung

    Những tấm lòng vàng hải ngoại hướng về đồng bào miền Trung

    Các hoạt động giúp đỡ, cứu trợ đồng bào miền Trung vì bão, lũ thời gian qua luôn được chú trọng, tích cực, hiệu quả. Đó là nhờ các tấm lòng vàng của các cá nhân, doanh nghiệp (DN), trong đó phải kể đến những đóng góp của các tổ chức nước ngoài và Hàn Quốc là nước đầu tiên hưởng ứng kịp thời và có kết quả hoạt động này.
  • Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy hợp tác về y tế

    Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy hợp tác về y tế

    Việc viện trợ không hoàn lại 2 tỷ Yên Nhật cho Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19 ghi dấu thêm một hoạt động thúc đẩy hợp tác về y tế cũng như ngoại giao song phương.