đầu tư tư nhân

 • Vai trò của chính phủ trong phát triển kinh tế số

  Vai trò của chính phủ trong phát triển kinh tế số

  Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra phương hướng phát triển mới cho nền kinh tế thông qua đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
 • Doanh nghiệp công nghệ số Việt sắp có thêm quỹ đầu tư nội địa

  Doanh nghiệp công nghệ số Việt sắp có thêm quỹ đầu tư nội địa

  Trước đề xuất của quỹ VinaCapital cho rằng nên có thêm quỹ đầu tư Việt để hỗ trợ nhiều sản phẩm Make in Viet Nam, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, đã có những doanh nghiệp (DN) thành công đồng ý tham gia quỹ đầu tư cho các công ty công nghệ số, hiện đang trong giai đoạn tìm đơn vị quản lý quỹ.
 • “Văn hóa thí điểm” trong chuyển đổi số

  “Văn hóa thí điểm” trong chuyển đổi số

  Việc doanh nghiệp không ngần ngại thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới, tạo ra một văn hóa làm việc mới gọi là “văn hóa thí điểm” sẽ quyết định sự thành bại của quá trình chuyển đổi số.
 • Singapore tiếp tục dành 288 triệu USD giúp các DN chuyển đổi số sau Covid-19

  Singapore tiếp tục dành 288 triệu USD giúp các DN chuyển đổi số sau Covid-19

  Chính phủ Singapore sẽ dành khoảng 500 triệu đô la Singapore (288,26 triệu USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) trong nước chuyển đổi số, cụ thể là áp dụng các công cụ thanh toán điện tử, hóa đơn điện tử cũng như các công cụ số tiên tiến khác.