Đẩy mạnh xây dựng CPĐT với mục tiêu không nhiệm vụ nào không hoàn thành

Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng đề nghị những Bộ, cơ quan đang còn chậm về một số nhiệm vụ triển khai xây dựng Chính phủ điện tử (CPĐT) và cải cách thủ tục hành chính (TTHC) cần đẩy mạnh thực hiện với mục tiêu không nhiệm vụ nào không thực hiện và không để nhiệm vụ nào quá hạn.

PV
17:42 PM 29/02/2020
In bài viết này

Chia sẻ bài viết này

Chiều ngày 28/2/2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng chủ trì họp với 15 Bộ, cơ quan về tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng CPĐT và cải cách TTHC.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng CPĐT

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng nhấn mạnh với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng là không để nhiệm vụ nào không hoàn thành, đặc biệt trong thời điểm đang tập trung phòng chống dịch COVID-19 thì vấn đề rất quan trọng là cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng CPĐT, tập trung cung cấp dịch vụ công đến người dân, doanh nghiệp.

"Chúng ta phải cải cách tốt để tạo dư địa tăng trưởng trong thời điểm năm nay khó khăn vì đang tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh", Tổ trưởng Tổ công tác nhấn mạnh.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Vì vậy, Tổ công tác làm việc với 15 Bộ, cơ quan nhằm tiếp tục thúc đẩy cải cách TTHC, xây dựng CPĐT, trong đó có các vấn đề như cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và kiểm tra lại các nhiệm vụ Thủ tướng giao liên quan xây dựng CPĐT tại các Bộ, cơ quan.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết, trong năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng và sự chung tay của các Bộ, địa phương, kết quả ban đầu là đáng khích lệ. Trong đó 3 sản phẩm: Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet), Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước được bình chọn là những sự kiện CNTT tiêu biểu trong năm 2019.

Công tác xây dựng, rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh cũng được các Bộ tham gia mạnh mẽ. Trong đó, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì xây dựng Đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành theo hướng cơ quan hải quan là đầu mối thực hiện kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu, lộ trình và cách làm đang được Bộ hoàn thiện; chất lượng giải quyết TTHC đã được các địa phương quan tâm chỉ đạo và đã có những phản hồi tích cực trong nhân dân.

Tuy nhiên, theo Tổ trưởng Tổ công tác, tuy có nhiều cố gắng nhưng trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, quan điểm Thủ tướng là phải thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc phát triển CPĐT. Vì vậy, trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan, Tổ công tác sẽ báo cáo tổng hợp việc Chính phủ giao cho các Bộ, cơ quan về các nhiệm vụ Chính phủ giao liên quan cải cách TTHC và xây dựng CPĐT.

Theo ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC (VPCP), với việc triển khai các Nghị quyết, Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng CPĐT, cải cách TTHC, các Bộ, ngành đã khẩn trương ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch tổ chức, chương trình hành động; đã kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng CPĐT. Trên cơ sở đó, các vụ, cục, đơn vị trực thuộc đã xây dựng kế hoạch thực hiện để tổ chức triển khai tại cơ quan, đơn vị mình.

Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC (VPCP) phát biểu tại buổi làm việc

Trong triển khai xây dựng, nhiệm vụ giao đã được các Bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc triển khai; có nhiều nhiệm vụ đang được triển khai với thời hạn 2 năm (2019-2020) hoặc tiếp tục triển khai trong giai đoạn 2021-2025 (đây là nhóm nhiệm vụ được xác định là đang triển khai nhưng chưa hoàn thành hoặc trong hạn).

Tuy nhiên, cũng còn một số nhiệm vụ được giao hoàn thành trong năm 2019 đối với việc thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết số 17/NQ-CP, tính đến nay, Nghị quyết ban hành gần một năm, nhưng còn có các bộ, ngành không hoàn thành đúng thời hạn, vì nhiều lý do khách quan, chủ quan, trực tiếp ảnh hưởng tới tiến độ triển khai nhiệm vụ liên quan của các Bộ, ngành, địa phương khác (đây là nhóm nhiệm vụ được xác định là: Hoàn thành, quá hạn hoặc chưa hoàn thành, quá hạn).

Về kết quả triển khai nhiệm vụ của các bộ, cơ quan, ông Ngô Hải Phan cho biết Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) được giao 25 nhiệm vụ (có 4 nhiệm vụ được chuyển giao từ 9/2019), trong đó có 9 nhiệm vụ hoàn thành không có nhiệm vụ quá hạn, 4 trong hạn), còn lại 16 nhiệm vụ chưa hoàn thành (9 quá hạn, 7 trong hạn). Bộ Công an được giao 5 nhiệm vụ, trong đó có 1 nhiệm vụ hoàn thành, 1 nhiệm vụ mới chỉ hoàn thành 1/3 công việc (do nhiệm vụ này bao gồm việc xây dựng 3 văn bản), còn lại 3 nhiệm vụ chưa hoàn thành. Bộ Tài chính được giao cụ thể 4 nhiệm vụ, trong đó có 1 nhiệm vụ hoàn thành, 3 nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Trong số 10 nhiệm vụ được giao chung cho các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính đã hoàn thành 2 nhiệm vụ, còn lại 8 nhiệm vụ chưa hoàn thành. Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao cụ thể 5 nhiệm vụ, trong đó có 2 nhiệm vụ hoàn thành, còn lại 3 nhiệm vụ chưa hoàn thành. Bộ Y tế được giao 2 nhiệm vụ, trong đó 2 nhiệm vụ chưa hoàn thành. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội được giao 3 nhiệm vụ, trong đó 3 nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Đối với việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử cho thấy số lượng văn bản điện tử có ký số từ ngày 12/3/2019 đến ngày 31/11/2020 được gửi, nhận tại một số Bộ gửi rất cao. Tiêu biểu như các Bộ: Công Thương, Tài chính, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, TTTT, Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, có cơ quan có số lượng và tỉ lệ văn bản điện tử có ký số cao khi gửi, nhận với bên ngoài, nhưng việc gửi, nhận trong nội bộ lại rất thấp.

Tỷ lệ các vụ, cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng là 80%; nhiều Bộ đã đạt trước thời hạn (tháng 6/2020) với tỷ lệ cao như Bộ Giáo dục và Đào tạo tỷ lệ 100%; Ngân hàng Nhà nước tỷ lệt 100%; Bộ TTTT là 98,9%.

Quyết tâm tháng 6/2020 gửi nhận văn bản 4 cấp

Tại cuộc họp, Bộ Công Thương cho biết các nhiệm vụ được giao đều trong hạn thực hiện. Đánh giá về kết quả này, Tổ trưởng Tổ công tác cho biết Bộ Công Thương hiện đi đầu về dịch vụ công cấp độ 4, đi đầu về văn bản ký số, Bộ không nợ nhiệm vụ nào trong triển khai CPĐT. Tuy nhiên là Bộ có nhiều dịch vụ công, người dân, doanh nghiệp mong muốn Bộ Công Thương đẩy mạnh đưa dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Đánh giá cao Bộ TTTT là Bộ ứng dụng tốt chữ ký số cá nhân, tuy nhiên hiện Bộ TTTT còn 16 nhiệm vụ chưa hoàn thành, Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị Bộ quan tâm đẩy mạnh thực hiện bởi Bộ TTTT và VPCP được giao là 2 hạt nhân trong triển khai nhiệm vụ xây dựng CPĐT.

Bộ Tài chính cho biết 3 nhiệm vụ chưa hoàn thành hiện đã tiếp thu ý kiến các cơ quan và đang trong quá trình hoàn thiện. Tổ trưởng Tổ công tác ghi nhận Bộ Tài chính là Bộ đi đầu trong cải cách, đặc biệt là ứng dụng CNTT, tổ chức bộ máy, cắt giảm TTHC trong lĩnh vực hải quan... Tuy nhiên Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị Bộ Tài chính đẩy mạnh tỷ lệ thực hiện văn bản điện tử bởi tỷ lệ văn bản giấy của Bộ vẫn còn cao.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện 100% văn bản của Bộ đã được ký số, chữ ký số (CKS) được cấp đến các chuyên viên với khoảng 600 CKS; hệ thống của Bộ hỗ trợ tốt cho nhiệm vụ chỉ đạo điều hành. Về dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4, hiện đã làm được 6 dịch vụ (1 mức độ 4 và 5 mức độ 3). Dự kiến cuối tháng 4, đầu tháng 5, Bộ sẽ ban hành khung kiến trúc CPĐT 2.0.

Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị những nghiệm vụ được ghi trong Nghị quyết 17/NQ-CP các Bộ, cơ quan phải thực hiện nghiêm túc

Kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị những nghiệm vụ được ghi trong Nghị quyết 17/NQ-CP các Bộ, cơ quan phải thực hiện nghiêm túc, đặc biệt là những nhiệm vụ liên quan kết nối chia sẻ dữ liệu, định danh xác thực điện tử, ứng dụng CNTT, xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử.

Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị những Bộ, cơ quan có nhiệm vụ đang chậm cần đẩy mạnh thực hiện với mục tiêu không nhiệm vụ nào không thực hiện và không để nhiệm vụ nào quá hạn.

Về gửi nhận văn bản điện tử, Tổ trưởng Tổ công tác cho biết đây là quyết tâm của Thủ tướng, nếu làm tốt sẽ giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm được khoảng 1.200 tỷ đồng/năm, vì vậy đề nghị các Bộ, cơ quan phải quyết tâm để đến tháng 6/2020 gửi nhận văn bản điện tử 4 cấp. Về thực hiện dịch vụ công, ở thời điểm dịch bệnh hiện nay, Tổ trưởng Tổ công tác nhấn mạnh phải đẩy mạnh thực hiện đưa dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tổ trưởng Tổ công tác giao cho Thường trực Tổ công tác tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của các Bộ, cơ quan tại buổi làm việc, tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.