Đề xuất Danh mục sản phẩm CNTT trọng điểm và những ưu đãi

Bộ TT&TT đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm CNTT trọng điểm.

PV
19:32 PM 21/07/2021
In bài viết này
Đề xuất Danh mục sản phẩm CNTT trọng điểm và những ưu đãi

Chia sẻ bài viết này

Các nhóm sản phẩm bao gồm thiết bị, phần mềm mạng viễn thông 5G và thế hệ sau; Thiết bị IoT và phần mềm nền tảng IoT; Điện thoại di động thông minh 4G và các thế hệ mạng sau; Camera thông minh, Camera AI; Phần mềm nền tảng số; Sản phẩm an toàn thông tin… được dự thảo xác định là nhóm sản phẩm trọng điểm và được hưởng các ưu đãi theo quy định hiện hành.

Theo đó, hoạt động nghiên cứu - phát triển, sản xuất các sản phẩm CNTT thuộc Danh mục sản phẩm CNTT trọng điểm được áp dụng chính sách ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Đồng thời được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT sản xuất trong nước trong hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật đầu tư công và các cơ chế, chính sách ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Điều 50 của Luật CNTT, sản phẩm CNTT trọng điểm là sản phẩm CNTT bảo đảm được một trong những yêu cầu: thị trường trong nước có nhu cầu lớn và tạo giá trị gia tăng cao; có tiềm năng xuất khẩu; có tác động tích cực về đổi mới công nghệ và hiệu quả kinh tế đối với các ngành kinh tế khác; đáp ứng được yêu cầu về quốc phòng, an ninh.

Danh mục sản phẩm CNTT trọng điểm được xây dựng nhằm hình thành hệ thống sản phẩm CNTT trọng điểm, làm sở cứ phục vụ cho các hoạt động đầu tư, áp dụng các chính sách thuế và chính sách ưu đãi, quản lý xuất nhập khẩu, đồng thời cũng để quản lý chất lượng và các hoạt động khác liên quan tới sản phẩm CNTT.

Danh mục sản phẩm CNTT trọng điểm được nêu trong dự thảo bao gồm:

TT

Sản phẩm/dòng sản phẩm

1

Thiết bị, phần mềm mạng viễn thông 5G và thế hệ sau

2

Thiết bị IoT và phần mềm nền tảng IoT

3

Điện thoại di động thông minh 4G và các thế hệ mạng sau

4

Camera thông minh, Camera AI

5

Phần mềm nền tảng số

6

Sản phẩm an toàn thông tin.