Điện tử hoá các báo cáo lên Chính phủ sẽ tiết kiệm khoảng 460 tỷ đồng/năm

Nếu điện tử hóa tất cả các báo cáo quy định từ cấp xã, huyện, tỉnh và Bộ, ngành báo cáo lên Chính phủ, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo (TTBC) Chính phủ thì ước tính chi phí tiết kiệm được cho Ngân sách Nhà nước sẽ khoảng 460 tỷ đồng/năm.
21:47 PM 10/03/2020 In bài viết này

Đổi mới phương thức làm việc gắn với ứng dụng CNTT

Chiều ngày 10/3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành liên quan để chuẩn bị công bố vận hành một số phân hệ của Hệ thống TTBC Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm  VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp

Theo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) - VPCP, thời gian qua, Cục Kiểm soát TTHC đã chủ trì, phối hợp với Sáng kiến Việt Nam, Tập đoàn VNPT và các đơn vị liên quan chủ động triển khai xây dựng Hệ thống TTBC Chính phủ để kết nối với các hệ thống thông tin báo cáo của bộ, ngành, địa phương, từ đó hình thành Hệ thống TTBC Quốc gia.

Hệ thống TTBC Chính phủ là hệ thống thu thập, tích hợp dữ liệu báo cáo của các cơ quan hành chính (CQHC) nhà nước, nhằm tổng hợp, phân tích dữ liệu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hệ thống TTBC Chính phủ nhằm bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa đổi mới lề lối phương thức làm việc với ứng  dụng CNTT trong công tác phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình của các CQHC nhà nước trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Hệ thống TTBC Chính phủ giúp nâng cao năng lực tham mưu tổng hợp của VPCP trong công tác phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Mục tiêu đặt ra của Hệ thống TTBC Chính phủ nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong công tác tham mưu, tổng hợp, báo cáo; góp phần chuyển đổi phương thức chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số được tổng hợp, phân tích theo thời gian thực, hiển thị trực quan thông qua các hệ thống thông tin, bảng hiển thị.

Theo đó, năm 2020 sẽ kết nối Hệ thống TTBC Chính phủ với 100% các hệ thống báo cáo của các bộ, ngành, địa phương hoặc hệ thống thông tin chuyên ngành có khả năng trích xuất số liệu báo cáo để hình thành Hệ thống TTBC quốc gia.  

Đến năm 2025 mục tiêu có 100% báo cáo định kỳ do bộ, ngành, địa phương báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (không bao gồm nội dung mật), 100% báo cáo trong Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội được gửi, nhận qua Hệ thống TTBC Chính phủ.

Dự kiến tiết kiệm 460 tỷ đồng/năm

Tại cuộc họp, Cục Kiểm soát TTHC nêu lên những lợi ích của Hệ thống TTBC Chính phủ như: Giả sử 1 báo cáo quy định đối với địa phương thực hiện từ cấp xã đến cấp huyện lên cấp tỉnh; đối với các bộ, cơ quan ngang bộ tổng hợp báo cáo từ các đơn vị trực thuộc và đơn vị ngành dọc gửi Bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng.

Nếu điện tử hóa, Hệ thống tổng hợp, người có trách nhiệm của mỗi cấp báo cáo chỉ xem và bấm duyệt, gửi báo cáo mà không phải tổng hợp, do đó, thời gian tiết kiệm được cho bước tổng hợp ước tính là 6/10 ngày, số ngày công tiết kiệm được là 4.752 ngày công/năm.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo số liệu do các bộ, cơ quan cung cấp, bình quân hàng năm mỗi bộ, cơ quan có khoảng 20 báo cáo định kỳ gửi Chính phủ/Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, ước tính tổng số 22 bộ, cơ quan báo cáo lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là 440 báo cáo/năm.

Theo đó, tính toán của Cục Kiểm soát TTHC cho thấy, nếu điện tử hóa tất cả các báo cáo này và kết nối với Hệ thống TTBC Chính phủ thì ước tính chi phí tiết kiệm được cho ngân sách Nhà nước sẽ khoảng 460 tỷ đồng/năm.

Số liệu báo cáo này chưa tính cho báo cáo chuyên đề, đột xuất; chưa tính số báo cáo các tổ chức, cá nhân ngoài Nhà nước phải báo cáo cơ quan nhà nước do Hệ thống bước đầu chỉ triển khai tới các cơ quan hành chính Nhà nước.

Hiện nay, có 9 Bộ, cơ quan đã kết nối với Hệ thống TTBC Chính phủ, Cục Kiểm soát TTHC cùng các đơn vị liên quan đang tiếp tục kết nối với các Bộ, ngành, địa phương khác triển khai kết nối với hệ thống thông tin dữ liệu chuyên ngành.

Cũng theo Cục Kiểm soát TTHC, dự kiến ngày 13/3 sẽ ra mắt bước 1 của Hệ thống TTBC Chính phủ và dự kiến trong tháng 10/2020 ra mắt Hệ thống TTBC Quốc gia.

Tại cuộc họp, đại diện các Bộ, ngành đánh giá đề án Hệ thống TTBC Chính phủ rất thiết thực trong giai đoạn hiện nay, quan trọng hơn nữa là nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hệ thống khi vận hành sẽ tiết kiệm chi phí, thời gian, đặc biệt cung cấp là số liệu phục vụ cho chiến lược chỉ  đạo, điều hành của Chính phủ. Đây cũng là nội dung triển khai kịp thời trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử (CPĐT), hướng tới Chính phủ số.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thay mặt VPCP tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu về nội dung, giao diện, thiết kế... để hoàn thiện Hệ thống TTBC Chính phủ. Theo đó, một số phân hệ của Hệ thống TTBC Chính phủ sẽ khai trương ngày 13/3 và hoàn thiện dần, bám vào các chỉ tiêu vĩ mô để tạo ra các hệ thống báo cáo tổng hợp, phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị các Bộ, cơ quan chú ý việc chuẩn hóa báo cáo, phân công trách nhiệm cụ thể trong đơn vị để quyết tâm đưa Hệ thống TTBC Chính phủ vào vận hành, số hóa các văn bản giấy, tiết kiệm thời gian, chi phí cho ngân sách Nhà nước.

PV