FTA

 • Vietnam commits to supporting innovative businesses and start-ups

  Vietnam commits to supporting innovative businesses and start-ups

  COVID-19 pandemic poses tremendous challenges for all countries in the world, and Vietnam is not an exception. However, even in such the tough periods, many innovative start-ups have demonstrated their ability to adapt to unexpected situations and make breakthroughs in terms of not only their growth but also their effective support for the pandemic prevention.
 • 5 nhiệm vụ, 3 thi đua để ngoại giao Việt Nam mạnh mẽ, vang xa

  5 nhiệm vụ, 3 thi đua để ngoại giao Việt Nam mạnh mẽ, vang xa

  “Thủ tướng nhấn mạnh, 75 năm qua, ngành Ngoại giao đã đạt được thành tựu quan trọng, đáng tự hào, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
 • “Cao tốc EVFTA” mở rộng không gian rộng lớn cho Việt Nam – EU

  “Cao tốc EVFTA” mở rộng không gian rộng lớn cho Việt Nam – EU

  EVFTA và EVIPA được ký kết và hiệu lực từ ngày 1/8/2020 mở ra một không gian rộng lớn giữa Việt Nam và EU, vì hòa bình, phồn thịnh của mỗi quốc gia, trở thành “cao tốc” cho phát triển kinh tế Việt Nam.
 • Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối mở rộng quan hệ ASEAN và EAEU

  Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối mở rộng quan hệ ASEAN và EAEU

  "Là thành viên tích cực, trách nhiệm trong ASEAN, đồng thời là đối tác đầu tiên ký kết FTA với EAEU, dựa trên nền tảng của mối quan hệ đối tác chiến lược, hữu nghị, truyền thống Việt Nam - Nga, Việt Nam và các nước trong EAEU, Việt Nam luôn sẵn sàng làm cầu nối cho Nga cũng như EAEU mở rộng quan hệ với ASEAN, hướng tới một hiệp định thương mại và đầu tư giữa hai khu vực".
 • Báo chí cần truyền tải sâu hơn các cam kết của Hiệp định CPTPP

  Báo chí cần truyền tải sâu hơn các cam kết của Hiệp định CPTPP

  Hiệp định CPTPP mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp (DN) Việt Nam và đây cũng là cơ hội để báo chí tìm hiểu kỹ nhằm truyền tải thông tin sâu hơn về Hiệp định CPTPP.