Dòng sự kiện

Hỗ trợ giải quyết việc làm

  • Bà Rịa - Vũng Tàu: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững

    Bà Rịa - Vũng Tàu: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững

    Triển khai thực hiện công tác giảm nghèo tiếp cận theo hướng đa chiều, những năm vừa qua, các địa phương, các ngành chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo và đang từng bước vượt qua khó khăn, tiếp tục hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.