Hợp tác quốc tế thúc đẩy phát thanh Việt Nam phát triển

Công tác hợp tác quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) đã có những đóng góp lớn trong sự phát triển của ngành phát thanh Việt Nam theo xu hướng hiện đại, đa phương tiện.
15:00 PM 29/12/2019 In bài viết này

Cho tới những năm cuối của thập kỷ 1980, Đài TNVN chủ yếu có quan hệ đối tác và hợp tác với các tổ chức PT-TH của các nước xã hội chủ nghĩa như Liên Xô, Trung Quốc, Hungary, Tiệp, Cu Ba, Tổ chức quốc tế các nhà báo (OIJ)... và đã được các tổ chức này viện trợ, hỗ trợ về nghiệp vụ, kỹ thuật rất hiệu quả.

Trong thời kỳ đầu những năm 1990, thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực, Đài TNVN bằng nội lực cũng như cố gắng vượt bậc đã đặt một nền tảng vững chắc cho quan hệ quốc tế của Đài tiếp tục củng cố, mở rộng mạng lưới, kết nối đối tác, tăng cường hợp tác quốc tế.

Buổi lễ ký kết giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Tập đoàn Truyền thông Kansai, Nhật Bản.

Nhận thức rõ được tầm quan trọng của quan hệ và hợp tác quốc tế về PT-TH với mục đích tranh thủ kinh nghiệm, công nghệ tiên tiến của các nước, đẩy mạnh cải tiến phát thanh Việt Nam từ cách làm biên tập cũ kỹ, lạc hậu, một chiều chuyển sang phát triển phát thanh tăng cường tính tương tác, đối tượng hóa, chuyên biệt hóa; từ kỹ thuật lạc hậu tiến lên bắt kịp kỹ thuật và công nghệ số trong sản xuất chương trình và kỹ thuật phòng thu và phát sóng; Đài TNVN đã chủ động xúc tiến, mở mang, thiết lập quan hệ phát thanh song phương đa phương.

Bên cạnh tăng cường mở mang mạng lưới hợp tác song phương, Đài TNVN tích cực tham gia vào các hoạt động của các tổ chức quốc tế có liên quan tới báo chí, phát thanh, tranh thủ khai thác hỗ trợ tài chính, nguồn lực con người, nghiệp vụ, kinh nghiệm báo chí phát thanh cho Đài.

Đài TNVN có quan hệ phát triển với 40 tổ chức PT-TH của các quốc gia trong khu vực và trên toàn thế giới. Đài TNVN là thành viên của Hiệp hội PT-TH châu Á Thái Bình Dương (ABU); Từ năm 1964, quan hệ hợp tác với Viện Phát triển PT-TH Châu Á Thái Bình Dương; tiếp đó là Hiệp hội các Đài PT-TH sử dụng tiếng Pháp (CIRTEF), UNESCO, Hiệp hội Quốc tế các nước nói tiếng Pháp; Cơ quan phát triển Quốc tế Canada (CIDA) và cơ quan phát triển Quốc tế Thụy Điển (SIDA), nhiều tổ chức PT-TH châu Âu và các nước trong khối ASEAN.

Đài TNVN cũng đã tăng cường công tác thông tin đối ngoại trực tiếp, quảng bá hình ảnh Việt Nam và Đài TNVN ra nước ngoài một cách có hiệu quả và góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc thông qua các đoàn trao đổi từ cấp lãnh đạo Đài tới biên tập, phóng viên, nhân viên, kỹ thuật viên, và các cơ quan thường trú nước ngoài.

Đài TNVN phát triển lớn mạnh tạo nên sự tự tin vào nội lực, khả năng để Đài chủ động tham gia vào các sân chơi PT-TH lớn trong khu vực và quốc tế. Đài TNVN đã chủ động tham gia tổ chức các hội nghị chuyên nghiệp tạo tiếng vang lớn trong các tổ chức PT-TH thế giới và các tổ chức quốc tế. Với vai trò và tiếng nói ngày càng có tác động lớn, Đài TNVN đã tích cực, chủ động tham gia xây dựng những quyết sách cho phát triển phát thanh trong khu vực cũng như thế giới và tăng cường khai thác các mối quan hệ đối ngoại hỗ trợ phát triển phát thanh của Đài TNVN nói riêng và phát thanh Việt Nam nói chung.

Trước những nhu cầu ngày càng cao của thính giả về sự nhanh nhạy, tức thời, chính xác, thuyết phục, chất lượng của phát thanh cũng như sự phát triển, sẵn có và tiện lợi của các công nghệ làm phát thanh hiện đại thì việc Đài TNVN phải có phóng viên tại các địa điểm trên thế giới để phản ánh tình hình, vận động của sự việc, phản ánh quan điểm của Việt Nam, của Đài TNVN trước những biến động đó, thông tin nhanh nhất có thể một cách chính xác, có chất lượng cao là một yêu cầu khá cấp bách. Đài đã mở 6 cơ quan đại diện ở nước ngoài: Bangkok (Thái Lan), Cairo (Ai Cập), Paris (Pháp), Bắc Kinh (Trung Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Moscow (Liên bang Nga).

Thông qua các hoạt động sôi nổi, chủ động, tích cực, công tác hợp tác quốc tế của Đài TNVN góp phần vào việc thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, hóa đa dạng hóa của Đảng và Nhà nước nói chung và các chương trình, kế hoạch phát triển Đài TNVN bắt nhịp với phát thanh hiện đại trong khu vực và thế giới nói riêng, phục vụ nhu cầu học tập, thông tin, giải trí ngày càng cao của người dân.

 

Ánh Dương