hợp tác quốc tế

 • Bộ Tài chính chuẩn bị gì cho chuyển đổi số?

  Bộ Tài chính chuẩn bị gì cho chuyển đổi số?

  Thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 749/QĐ-Hg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Kiến trúc tổng thế hướng tới Bộ Tài chính số (tại Quyết định số 2366/QĐ- BTC ngày 31/12/2020), bản kiến trúc này có ý nghĩa quan trọng nhằm quy hoạch tổng thể hệ sinh thái số của ngành Tài chính, làm cơ sở cho các đơn vị trong ngành hoàn thiện kiến trúc chính phủ số thành phần, hướng tới mục tiêu chung là kiến tạo Bộ Tài chính số, Chính phủ số tại Việt Nam.
 • An toàn số trong chuyển đổi số

  An toàn số trong chuyển đổi số

  Chúng ta đã thấy “information security” (an toàn thông tin) và “cybersecurity” (có thể dịch là ‘an toàn không gian mạng” hay “an ninh mạng” hay “bảo mật mạng”) có vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Vai trò và giá trị nội hàm đặc biệt của lĩnh vực này không có cách nào khác tương xứng hơn chính là nó đã được luật hóa.
 • Triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam đến hết năm 2020: Thực trạng và những bất cập

  Triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam đến hết năm 2020: Thực trạng và những bất cập

  Xây dựng đô thị thông minh (ĐTTM) là chiến lược phát triển lâu dài. Chính vì vậy, để xây dựng một cách bài bản, đồng bộ cần phải có kế hoạch, lộ trình cho từng giai đoạn, với những chính sách cụ thể về nguồn lực.
 • Đặt nhân tố an ninh con người làm trung tâm của mọi hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia

  Đặt nhân tố an ninh con người làm trung tâm của mọi hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia

  Nghị quyết và các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đặt ra nhiều quan điểm mới về an ninh quốc gia, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đặt nhân tố con người, an ninh con người làm trung tâm của mọi hoạt động.
 • Hãy coi Việt Nam là cái nôi hình thành và hoàn thiện sản phẩm để ra chinh phục thế giới

  Hãy coi Việt Nam là cái nôi hình thành và hoàn thiện sản phẩm để ra chinh phục thế giới

  Công nghệ số, cách mạng số, chuyển đổi số chính là cách để giúp từng người Việt Nam, từng thanh niên Việt Nam có thể sáng tạo và phải tận dụng cơ hội này để khởi nghiệp sáng tạo. Công nghệ là để giải quyết vấn đề. Có vấn đề là có công nghệ. Đất nước ta đang phát triển, có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Đó là cơ hội cho các bạn thanh niên khởi nghiệp về công nghệ.
 • Đẩy nhanh chuyển đổi số y tế cần quản trị dữ liệu thông minh

  Đẩy nhanh chuyển đổi số y tế cần quản trị dữ liệu thông minh

  Đại dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục và chưa biết đến lúc nào sẽ chấm dứt hoàn toàn. Đại dịch đã thúc đẩy mọi ngành nghề chuyển đổi số (CĐS) nhanh hơn, trong đó có lĩnh vực y tế và CĐS y tế nhanh chóng cần có những quy định cụ thể để bảo vệ dữ liệu y tế. Tại Hội nghị CĐS y tế quốc gia, nhiều chuyên gia quốc tế đã chia sẻ kinh nghiệm CĐS của các nước cũng như những hành động cụ thể trong việc quản trị dữ liệu y tế.
 • Nâng tầm đối ngoại đa phương

  Nâng tầm đối ngoại đa phương

  Một trong những ưu tiên mà ngành Ngoại giao tập trung trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIII là nâng tầm đối ngoại đa phương, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.
 • Xây dựng hạ tầng số để TP HCM thuộc nhóm 5 địa phương đứng đầu về CPĐT, ĐTTM

  Xây dựng hạ tầng số để TP HCM thuộc nhóm 5 địa phương đứng đầu về CPĐT, ĐTTM

  Đẩy mạnh ứng dụng CNTT đã, đang được các địa phương trên cả nước chú trọng để chuyển đổi số (CĐS) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước (CQNN), phát triển chính phủ điện tử (CPĐT), nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp (DN).
 • Không đơn giản chỉ là hiện đại hóa phương thức quản lý

  Không đơn giản chỉ là hiện đại hóa phương thức quản lý

  Giao thông vận tải và logistics là những ngành xương sống của nền kinh tế, đồng hành với tất cả các lĩnh vực hoạt động, từ sản xuất, phân phối, lưu thông đến tiêu thụ.
 • Công bố toàn văn Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045

  Công bố toàn văn Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045

  Sau khi được thông qua ngày 1/2/2021, ngày 25/2, Văn phòng Trung ương Đảng đã công bố toàn văn Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Một trong những định hướng phát triển trong thời gian tới là Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.