Khánh Hoà: Tối thiểu 1.000 DN nhỏ và vừa được hỗ trợ từ Chương trình SMEdx

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hoà đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa chuyển đổi số (CĐS) trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu 100% DN được nâng cao nhận thức về CĐS và tối thiểu 1.000 DN được nhận hỗ trợ từ Chương trình SMEdx.

Khánh Hoà: Tối thiểu 1.000 DN nhỏ và vừa được hỗ trợ từ Chương trình SMEdx

Chia sẻ bài viết này

Thực hiện quyết định số 337 ngày 26/3/2021 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ DN nhỏ và vừa chuyển đổi số (SMEdx), Kế hoạch số 10633 ngày 7/10/2020 của UBND tỉnh Khánh hòa về việc triển khai Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà; Theo đề nghị của Sở TT&TT, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ DN vừa và nhỏ CĐS trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch với mục tiêu hỗ trợ thúc đẩy việc CĐS trong DN nhỏ và vừa (SMEs) thông qua việc áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho DN. Từ đó, Kế hoạch đã đưa ra mục tiêu: 100% DN được nâng cao năng lực CĐS; tối tiểu 1.000 DN SME được nhận hỗ trợ từ Chương trình SMEdx như sử dụng nền tảng công trợ, hỗ trợ đào tạo, tư vấn, kết nối các giải pháp; Phấn đấu 20% DN thuộc tỉnh và trên 10% DN SME trên địa bàn tỉnh hoàn thành chuyển dịch trên nền tảng số.

Để thực hiện kế hoạch, đối với hoạt động tuyên truyền, truyền thông, thường xuyên tuyên truyền phổ biến, quảng bá về các hoạt động của Chương trình SMEdx và kế hoạch này đến cộng đồng DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn bằng nhiều hình thức như trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của tỉnh, các trang thông tin điện tử, các hội thảo có nội dung liên quan đến CĐS. Đồng thời, tăng cường kiểm soát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các thông tin xấu, độc hại hoặc sai sự thực về các nội dung của Chương trình SMEdx; vận động các DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia Chương trình SMEdx tại địa chỉ smedx.vn và smedx.mic.gov.vn.

Đối với công tác xây dựng và triển khai tập huấn, đào tạo về CĐS cho các SME, hợp tác xã: Tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao nhận thức về CĐS; Tổ chức đào tạo, tư vấn về chiến lược, kế hoạch CĐS cho DN, hợp tác xã; Tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ năng sử dụng và khai thác hiệu quả các nền tảng số; Tổ chức đào tạo chuyên sâu theo quy mô, giai đoạn, lĩnh vực CĐS cho DN, hợp tác xã.

Cuối cùng, sẽ tổ chức các hội thảo, hội nghị hỗ trợ DN SME, hợp tác xã CĐS thông qua phối hợp với các cơ quan, hiệp hội ngành nghề triển khai.

Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi phí thường xuyên hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Việc tổ chức thực hiện, Sở TT&TT sẽ chủ trì, chịu trách nhiệm làm đầu mối để chỉ đạo, điều phối, tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy hỗ trợ các DN SME CĐS, hợp tác xã; Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về hoạt động của Chương trình SMEdx và nội dung của kế hoạch này đến các cấp, các ngành và các DN, hợp tác xã; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hàng năm về UBND tỉnh và Bộ TT&TT.

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hơp với Sở TT&TT để đánh giá, lựa chọn các DN tiềm năng để hỗ trợ CĐS; Cập nhật, phổ biến các quy định của pháp luật về DN, khởi nghiệp, thương mại, đầu tư, kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho DN SME nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh dựa trên các nền tảng công nghệ số.

Ngoài Sở TT&TT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị khác như Sở Tài chính, các Sở ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và các Hội, hiệp hội, cơ quan, tổ chức liên quan đến DN cũng sẽ phối hợp thực hiện theo các nhiệm vụ trong kế hoạch.

Trước đó, ngày 12/01/2021, Bộ TT&TT đã công bố về Chương trình hỗ trợ DN nhỏ và vừa CĐS trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 của Bộ TT&TT.

Sau thời gian triển khai 6 tháng, chương trình đã đạt được một số kết quả khả quan, đã 18 DN nền tảng tham gia và có 1800 SME sử dụng nền tảng, trung bình 1 ngày có 10 DN SME được hỗ trợ để CĐS.

Về kế hoạch trong thời gian tới, chương trình SMEdx sẽ tiếp tục tuyển lựa các nền tảng số chất lượng cao, có giá trị và đáp ứng đúng nhu cầu bức thiết của DN để đưa vào chương trình và cung cấp ra thị trường. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo cũng đang gấp rút triển khai các công nghệ mới trong việc tiếp cận, giới thiệu và hỗ trợ SMEs đăng ký sử dụng nền tảng số hiệu quả. Trong đó, có công nghệ Callbot chủ động kết nối, khảo sát nhu cầu của SMEs và bản đồ hóa nhu cầu chuyển đổi số trên toàn thị trường. Đó sẽ là cơ sở để SME Dx cung cấp dịch vụ, nền tảng trúng mục tiêu, đúng đối tượng hơn nữa./.