Lào Cai đạt nhiều thành tựu trong giảm nghèo

Thời gian qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong chính sách cùng sự nỗ lực của tỉnh, công tác giảm nghèo ở Lào Cai đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận nhưng vẫn còn đối diện với nhiều khó khăn.
08:06 AM 02/08/2020 In bài viết này

Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4-5% năm

Xóa đói giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, địa bàn và giữa các dân tộc, nhóm dân cư. 

Toàn tỉnh Lào Cai hiện có 03 huyện nghèo nhất cả nước theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và 03 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được hưởng cơ chế đầu tư cơ sở hạ tầng theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP.

Giai đoạn 2016-2020, chuẩn nghèo thực hiện theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó tỷ lệ hộ nghèo theo kết quả điều tra năm 2015 là 34,3% tương đương 53.605 hộ nghèo và 15.600  hộ cận nghèo với tỷ lệ 9,98%; trong đó hộ nghèo có xu hướng tập trung rõ rệt vào vùng nông thôn, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Năm 2015 tỉnh Lào Cai ban hành Đề án số 09-ĐA/TU về Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 với các mục tiêu: Cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số thuộc huyện nghèo, xã, thôn đặc biệt khó khăn; góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư.  Kèm theo Đề án 09 gồm 2 dự án thành phần với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, gồm: Dự án đào tạo nghề cho người lao động giai đoạn 2016-2020 và Dự án giải quyết việc làm cho người lao động giai đoạn 2016-2020.

Lào Cai đạt nhiều thành tựu trong giảm nghèo  - Ảnh 1.

Nông dân Lào Cai được vay vốn từ nguồn vốn Quỹ quốc gia giảm nghèo (Ảnh: Q.A)

Bà Nguyễn Thị Hồng Minh - Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Lào Cai cho biết, kết quả sau 5 năm thực hiện, hoạt động giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu. Tỉnh hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh mỗi năm từ 4-5%. Riêng các huyện nghèo Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai, bình quân giảm 5,8%/năm. Các huyện Bát Xát, Sa Pa, Văn Bàn bình quân giảm 4,7%/năm.

Đặc biệt, tỷ lệ tái nghèo bình quân dưới 1%/năm, vượt mục tiêu đề án. Phấn đấu giảm trên 2.000 hộ cận nghèo/năm: Ước đến năm 2020, kết quả giảm hộ cận nghèo 27.023 hộ/10.000 hộ đạt 270% kế hoạch.

Trong 6 tháng đầu năm 2019 đã tổ chức tập huấn cho 1.472 người/1.000 người làm công tác giảm nghèo ở cơ sở, đạt 147,2% so mục tiêu Đề án. Thông qua lớp tập huấn, cán bộ làm công tác giảm nghèo nắm được các kiến thức cơ bản về tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, nâng cao hiệu quả của việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác xoá đói giảm nghèo trên địa bàn.

Thoát nghèo cho đồng bào dân tộc gặp khó khăn

Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, nhưng công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh còn đối mặt với nhiều khó khăn.

Vốn là tỉnh nghèo so với mặt bằng chung của cả nước, từ lâu Lào Cai đã khó khăn về cân đối ngân sách. Đầu tư cho phát triển cơ bản phụ thuộc vào hỗ trợ của Trung ương, nguồn vốn này có xu hướng giảm trong giai đoạn tới sẽ tác động đến công tác xóa đói, giảm nghèo. Bên cạnh đó, thiên tai, dịch họa diễn biến bất thường cũng tác động không nhỏ tới hoạt động giảm nghèo.

Lào Cai đạt nhiều thành tựu trong giảm nghèo  - Ảnh 2.

Bê tông hóa đường vào các xã, thôn, bản giúp bà con huyện Bắc Hà đi lại bớt khó khăn (Ảnh: Q.A)

"Đặc biệt, trên 95% hộ nghèo thuộc đồng bào dân tộc thiểu số, vì vậy việc thoát nghèo gặp rất nhiều khó khăn. Lào Cai hiện nay còn 43 xã/164 xã, phường, thị trấn có tỷ lệ hộ nghèo trên 40%, đây được coi vùng "lõi nghèo" của tỉnh" – bà Nguyễn Thị Hồng Minh cho biết thêm.

Ước tính năm 2020 số hộ nghèo còn lại khoảng 16.197 hộ nghèo, chiếm 9,15%, bình quân tỷ lệ giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 giảm 5,02 %/năm. Chỉ tiêu giảm nghèo hoàn thành mục tiêu trước 1 năm theo kế hoạch đề ra. Tỷ lệ giảm nghèo các huyện nghèo Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai bình quân giảm 9,76%/năm  (Vượt xa mục tiêu đề án giảm bình quân 5,8%/năm). Tỷ lệ giảm nghèo các huyện huyện Bát Xát, Sa Pa, Văn Bàn bình quân giảm bình quân giảm trên 6,89%/năm (Vượt mục tiêu đề án giảm bình quân 4,7%/năm).

"Ước đến năm 2020 bình quân tỷ lệ giảm nghèo đạt 5,02%/năm bằng 125,5% kế hoạch. Tỷ lệ giảm nghèo đã hoàn thành vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 3-4%/năm và Đề án số 09-ĐA/TU, có 2 huyện thoát khỏi huyện nghèo là huyện Bát Xát và Sa Pa). Nếu năm 2016, tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao thứ 6 so với cả nước thì đến năm 2018 xếp ở vị trí thứ 8; ước đến hết năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo tỉnh xếp vị trí thứ 10 so với cả nước" - Ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.


Quang Anh
Xem thêm