lực lượng cảnh sát

  • Ngành TT&TT đóng góp tích cực triển khai hệ thống CSDL quốc gia về dân cư và căn cước công dân

    Ngành TT&TT đóng góp tích cực triển khai hệ thống CSDL quốc gia về dân cư và căn cước công dân

    Trung tâm Chính phủ điện tử (CPĐT) - Cục Tin học hoá - Bộ TT&TT, Tập đoàn VNPT và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) là các đơn vị thuộc ngành TT&TT đã có thành tích trong xây dựng triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư và quản lý căn cước công dân.
  • Phát hành bộ tem thứ 2 về biển, đảo Việt Nam

    Phát hành bộ tem thứ 2 về biển, đảo Việt Nam

    Với mục tiêu quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam qua tem bưu chính, đồng thời góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trên các mặt trận đấu tranh bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, Bộ TT&TT quyết định phát hành 03 bộ tem chủ đề "Biển, đảo Việt Nam" trong các năm: 2018, 2020 và 2022.